Okul müdürlerine 4 saat , müdür yardımcılarına 1 saat ek ders

Okul müdürlerine 4 saat , müdür yardımcılarına 1 saat ek ders

2018-2019 yılına yönelik toplu sözleşmede yer alan hüküm gereğince, Kararın Ders niteliğinde yönetim görevi başlıklı 10. maddesi 1. fıkrası (c) bendi 4 numaralı alt bendindeki; müdürlere haftada 4 saat, müdür yardımcılarına ise haftada bir saat ders niteliğinde yönetim görevi kapsamında ek ders ücreti verilecek

2018-2019 yılına yönelik toplu sözleşmede yer alan hüküm gereğince, müdürlere haftada 4 saat, müdür yardımcılarına ise haftada bir saat ders niteliğinde yönetim görevi kapsamında ek ders ücreti verilecek

2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme metninin eğitim öğretim hizmetleri sınıına ilişkin kısmının, Örgün ve yaygın eğitim kuramlarının yöneticilerinin ilave ek ders ücretibaşlıklı 23. maddesi şu şekildedir:

Örgün ve yaygın eğitim kuramlarının yöneticilerinin ilave ek ders ücreti

Madde 23- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin; 4 numaralı alt bendi uyarınca müdür ve müdür başyardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 4 saat, 7 numaralı alt bendi uyarınca müdür yardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 1 saat artırımlı uygulanır.

Toplu sözleşme metninin atıfta bulunduğu karar, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karardır. Bu kararın 10. maddesi Ders niteliğinde yönetim görevine verilecek ek dersleri düzenlemektedir.

Toplu sözleşme metninin atıfta bulunduğu Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın Ders niteliğinde yönetim görevi başlıklı 10. maddesi 1. fıkrası (c) bendi 4 numaralı alt bendindeki; 4) Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumları ile azınlık okullarının müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 20 saati, ders niteliğinde yönetim görevi sayılır ve fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödenir.hükümlerindeki okul müdürleri ve müdür yardımcıları bu ücretten faydalanacaklar Ders niteliğinde yönetim görevi başlıklı 10. maddenin diğer fıkra ve bentleri uyarınca ek ders alan yöneticilerfaydalanamayacaklardır.

Toplu sözleşmenin bu maddesi, 2016-2017 toplu sözleşme metninde yer almamaktadır. İlk defa 2018-2019 toplu sözleşmesiyle birlikte mevzuatımıza girmiştir.

Bu maddeye göre, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren madde kapsamına giren okul müdürlerine haftada 4 saat, müdür yardımcılarına da haftada 1 saat fazla ek ders ücreti ödenecek.