Öğretmenlerin Aylık ve Ek Ders Karşılığı Derslerine İlişkin Sorulara Cevaplar

Öğretmenlerin Aylık ve Ek Ders Karşılığı Derslerine İlişkin Sorulara Cevaplar

1-Öğretmenlere ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında aylık karşılığı ders görevi verilebilir mi?

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın Aylık karşılığı ders görevi başlıklı 5. maddesinde (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli;

a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat,

b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat,

c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat,

ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat,

ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir. hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlerde yönetici ve öğretmenlerin alanlarında alabilecekleri aylık karşılığı ders sayıları ve alanlarında aylık karşılığı ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da aylık karşılığı ders verilebileceği belirtilmiştir.

Kısacası bu hükümlerin son fıkrasındaki Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir. açıklamasına göre öğretmenlere ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında aylık karşılığı der görevi verilebilmektedir.

Bu hükümlerde yönetici ve öğretmenlerden; alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da aylık karşılığı ders verilebileceği belirtilmiştir.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre öğretmenlere istekleri dışında zorla aylık karşılığını doldurmuyorsunuz denilerek alan dışında ders verilemez.

2-Öğretmenlere ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ek ders karşılığı ders görevi verilebilir mi?

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın Ek ders görevi başlıklı 6. maddesindeki; (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan;

a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate,

b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,

c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate,

kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir. hükümlerindeki alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir. açıklamasına göre öğretmenlere ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ek ders karşılığı der görevi verilebilmektedir.

Bu hükümlerde yönetici ve öğretmenlerden; alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders verilebileceği belirtilmiştir.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre öğretmenlere istekleri dışında zorla zorunlu ek ders karşılığını doldurmuyorsunuz denilerek alan dışında ders verilemez.

Yukarıdaki iki soruya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 17.06.2012 tarih ve 2659 sayılı görüş yazısı bulunmaktadır.

3-Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni ihtiyaç ve istek halinde, atölye ve laboratuvar öğretmeninin gireceği derslerde görevlendirilirse aylık ve ek ders karşılıkları nasıl değerlendirilecektir?

Örneğin; Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni olan bir Fizik öğretmeni Atölye ve laboratuvar öğretmeninin yerine Elektrik derslerinde ne kadar aylık ve maaş karşılığı görevlendirilecektir?

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın Aylık karşılığı ders görevi başlıklı 5. maddesindeki hükümlere göre;

Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat, Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat aylık karşılığı derse girmektedirler.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın Ek ders görevi başlıklı 6. maddesindeki hükümlere göre de Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saat, Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saat ek ders karşılığı derse girebilmekte Ayrıca her iki öğretmende 2 saat sınıf öğretmenliği ve 3 saat ders dışı hazırlık alabilmektedirler.

Öğretmenlerin Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri, Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri veya Atölye ve laboratuvar öğretmenleri grubundan hangi gruba dâhil oldukları mezun oldukları alan ile öğretmenliğe atama kararnamelerinde yazmaktadır.

Hangi grup öğretmenlerin ne kadar aylık karşılığı ve ek ders karşılığı derse girecekleri ise Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5. ve 6. maddesinde yazdığı gibi ayrıca bu karar eki çizelgede yer almaktadır.

Örneğimizde verdiğimiz Fizik Öğretmeni Atölye ve laboratuvar öğretmeni olmadığından ihtiyaç istek halinde Elektrik derslerinde görevlendiriliyorsa 15 saat maaş karşılığı, 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saat ek ders karşılığı görevlendirilecektir. Bu öğretmenimiz ayrıca 2 saat sınıf öğretmenliği ve 3 saat ders dışı hazırlık alabilecektir.

Fizik öğretmeninin Elektrik derslerinde görevlendirildiniz bu nedenle Atölye ve laboratuvar öğretmeni gibi değerlendirilerek 20 saat aylık karşılığı, 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saat ek ders karşılığı derse girmesi yukarıdaki mevzuat hükümlerine aykırıdır. Çünkü Fizik Öğretmeni Atölye ve laboratuvar öğretmeni değildir kararnamesinde Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni yazmaktadır.

Fakat fizik öğretmeni ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da aylık ve ek ders görevi verilebilmektedir.

4-Öğretmenlere mesai saatleri dışında aylık karşılığı ders görevi verilebilir mi?

Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın Aylık karşılığı ders görevi başlıklı 5. maddesinde Aylık karşılığı ders görevi ile ilgili olarak; Bu yükümlülük (aylık karşılığı ders okutma yükümlülüğü) öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir. hükümleri ve Ek ders görevi başlıklı 6. maddesinde ise Ek ders görevi ile ilgili olarak; alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir. hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre öğretmene alanı dışında aylık ve ek ders karşılığı görev verilebilmesi için öğretmenin izni gerekmekte kendi alanında ise isteğine bakılmaksızın Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5. ve 6. maddesinde belirtilen kriterlere göre aylık ve ek ders karşılığı görev verilebilmektedir.

Fakat burada öğretmenin isteğine bakılmaksızın kendi alanında verilecek görevin haftanın hangi günleri ve saatlerinde yapılacağı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri açısından önem taşımaktadır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Çalışma Saatleri başlıklı 99. maddesindeki; Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.

Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.

Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir. hükümleri ile memurların çalışma saatleri tespit edilmiştir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Günlük Çalışma Saatlerinin Tespiti başlıklı 100. maddesindeki; Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tespit olunur. hükümleri ile de Günlük Çalışma Saatlerinin illerde valiler tarafından tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Yıllık izinlerin kullanılışı başlıklı 103. maddesindeki; Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir. hükümleri ile de öğretmenlerin yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayıldıkları hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümlere göre öğretmenlerin (Norm kadro fazlası öğretmenler ile aylık karşılığı ders görevini dolduramayan öğretmenler) mesai saatleri dışında yani yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesainin bittiği saatten sonra başlayan öğretim faaliyetlerinde aylık karşılığı ders görevlerini doldurtmak için görev verilmemesi gerekmektedir. Bu tür görevlendirmeler yapılırsa öğretmenin aylık karşılığını doldurup doldurmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti ödenmelidir.

Kaldı ki yukarıda yer verdiğimiz mevzuat hükümlerine göre mesai saatleri dışında aylık karşılığı görevlendirilme işlemi yasal ve hukuki değildir ayrıca Anayasamızın 18. maddesinde yer alan ‘‘Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. hükümlerine de aykırılık teşkil edecektir.

Ayrıca; Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın Tanımlar başlıklı 4. maddesinde; (1) Bu Kararda geçen;

b) Aylık karşılığı ders görevi: Aylık karşılığında okutulmak zorunda olunan dersleri,

f) Ek ders görevi: Aylık karşılığı ders görevi dışında ek ders ücreti karşılığında okutulan dersleri,

g) Gündüz öğretimi dışında kalan öğretim: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00den sonra başlayan yüz yüze eğitimi,

k) Tam gün tam yıl eğitim: Meslekî ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarının fizikî kapasitelerinden azamî derecede yararlanılması amacıyla hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil olmak üzere 07.00–24.00 saatleri arasında fiilen yapılan eğitim ve öğretimi, ifade eder. hükümleri bulunmaktadır.

Yukarıda sıralanan Aylık Karşılığı Ders Görevi, Ek Ders Görevi, Gündüz Öğretimi Dışında Kalan Öğretim ve Tam Gün Tam Yıl Eğitim tanımlarından hareketle Gündüz öğretimi dışında kalan öğretimin cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00den sonra başlayan yüz yüze eğitimi kapsadığı anlaşılmaktadır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Ders ve konferans ücretleri başlıklı 176. maddesi 1.fıkrasında; Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir. hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre de örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenmektedir.

Kısacası örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için ek ders ücreti ödeneceği 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Ders ve konferans ücretleri başlıklı 176. maddesi 1.fıkrasında belirtilmektedir.

Bu hükümlere göre; Norm kadro fazlası öğretmenler ile aylık karşılığı ders görevini dolduramayan öğretmenlere istemeleri halinde mesai saatleri dışında yani yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00den sonra başlayan öğretim faaliyetlerinde görev verilmesi halinde bu faaliyetler için 150 gösterge rakamının Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenmesi ve aylık karşılığı görev verilmemesi gerekmektedir.

Öğretmenlere aylık karşılığını doldurmuyorsunuz denilerek zorla alanı içinde veya dışında mesai saatleri dışında yani yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00den sonra başlayan öğretim faaliyetlerinde yukarıda açıkladığımız mevzuat hükümlerince aylık karşılığı ders verilmesine imkân bulunmamaktadır

Ayrıca Benzer bir konuda Türk Eğitim-Sen Burdur Şubesi tarafından Burdur İlinde görev yapan öğretmenlerin her gün saat 16.00ya kadar görev yerlerinden ayrılmamalarına ilişkin işlemin kaldırılması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali için dava açılmıştır. Isparta İdare Mahkemesinin 2011/298 E. 2011/1270 K. Sayılı ve 21.12.2011 tarihli karar ile işlemin iptaline hükmedilmiş olup; kararın gerekçesinde, ilköğretim okulu öğretmenlerinin haftalık çalışma saatleri ile okullardaki günlük ders ve teneffüs sürelerinin mevzuatta ayrıntılı olarak düzenlendiği, bu süreler dışında görev yerinde kalmaya zorlanamayacakları belirtilmiştir.

Isparta İdare Mahkemesinin 2011/298 E. 2011/1270 K. Sayılı ve 21.12.2011 tarihli kararı için tıklayınız.

5-Aylık ders görevinin doldurulamaması halinde bile ek ders ücreti ödenecek haller hangileridir?

439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunun ek 1.maddesin son fıkrasında; Yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan ders görevleri, ders görevinin yapılmış sayılacağı haller ile yüz yüze yapılan ders görevleri dışındaki ek ders görevleri hariç, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında aylık karşılığı ders görevini doldurmayanlara ek ders ücreti ödenmez. hükümleri yer almaktadır.

Bu fıkra hükümlerine göre; Aylık karşılığı ders görevini doldurmayan öğretmenlere ek ders ücreti ödenmeyeceği hüküm altına alınmasına rağmen bu hükümden bazı görevlere ödenen ek dersler muaf tutulmuştur.

Bu duruma müteakip yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Ek ders ücreti konulu 27.02.2007 tarihli ve 2007/19 nolu Genelgesinin 1. maddesinde aşağıdaki açıklamalarda bulunmuştur.

1- Sözü edilen Kararın 4üncü maddesinin (n) bendinde; yüz yüze eğitimin, işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders görevleri hariç olmak üzere, ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılmasını ifade edeceği, (g) bendinde de; gündüz öğretimi dışında kalan öğretimin, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00dan sonra başlayan yüz yüze eğitimi ifade edeceği belirtilmiştir.

Yapılan bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere; yüz yüze eğitim dışında kalan işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamındaki görevler ile hazırlık ve planlama, planlama ve bakım-onarım, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri görevler karşılığında ödenecek ek ders ücretleri, bu görevlerin ne zaman yapılmış olduğuna bakılmaksızın gündüz öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ödenecektir. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00dan sonra başlayan yüz yüze eğitim karşılığında ödenecek ek ders ücretleri ise gündüz öğretimi dışında kalan öğretim için öngörülen gösterge üzerinden ödenecektir.

6-Yüz yüze eğitim nedir?

Kanun ve genelge hükümleri anlamak için yüz yüze eğitimin tanımının bilinmesi gerekmektedir. Ek dersle ilgili kararın 4. maddesinde bu tanım yapılmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Kararda geçen; n) Yüz yüze eğitim: İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders görevleri hariç olmak üzere, ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılmasını, ifade eder.

Bu tanıma göre öğrenci ile öğretmenin bir araya gelerek teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılması yüz yüze eğitimdir.

Mesleki ve teknik eğitim okullarında, kararın 8. maddesi kapsamında mesai saatleri dışında, hafta sonu yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan açık öğretim lisesi öğrencilerin bu okullardan aldıkları yüz yüze eğitim bu kapsama dâhil değildir, sadece isim benzerliği bulunmaktadır. Bu eğitimlerin yüz yüze eğitim kapsamına girmesi için mesai saatleri içinde yapılması gerekmektedir.

Buna göre aylık karşılığı ders görevinin doldurulmaması halinde bile ücret alınabilecek görevler şu şekildedir:

1- Ek dersle ilgili kararın Ek ders görevi başlıklı 6. maddesi 3. fıkrasında; (3) Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir. şeklinde yer alan Seminer çalışmaları karşılığı verilen görevlere,

2- Ek dersle ilgili kararın Ek ders görevi başlıklı 6. maddesi 4. fıkrasında; (4) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden kendilerine bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilenlerin, görev yaptıkları eğitim kurumunun bölüm, atölye ve laboratuvarlarındaki çalışmaların planlanması, tezgâh, makine, araç ve gerecin sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması amacıyla yaptıkları çalışmaların bölüm şefleri için haftada 10, atölye ve laboratuvar şefleri için ise haftada 6 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler ders dağıtım çizelgesinde Planlama ve Bakım-Onarım Görevi adıyla gösterilir ve haftada azamî okutabilecekleri ek ders saatleri içinde verilir. şeklinde yer alan Planlama ve Bakım-Onarım Görevi karşılığı verilen görevlere,

3- Ek dersle ilgili kararın Ek ders görevi başlıklı 6. maddesi 5. fıkrasında; (5) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi hâlinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir. şeklinde yer alan Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri karşılığı verilen görevlere,

4- Ek dersle ilgili kararın Hizmet içi eğitim faaliyetleri başlıklı 7. maddesi 1. fıkrasında; (1) Bakanlık veya verilen yetki uyarınca valilikler tarafından açılan hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde, aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, fiilen derse girmeleri kaydıyla haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir. Bu faaliyetler için alınacak onayda ek ders görevi verilen personelin adı, unvanı, girecekleri dersler ile saat sayısı gibi hususlar belirtilir. şeklinde yer alan Hizmet içi eğitim faaliyetleri karşılığı verilen görevlere,

5- Ek dersle ilgili kararın Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları başlıklı 8. maddesi 1. fıkrası (a) bendinde; a) Ders yılı içinde;

1) İlgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılamadığı günler için dönem içinde veya dönem sonunda düzenlenen eğitim faaliyetleri ve yetiştirme programları ile ikinci yarıyıl sonunda bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için düzenlenen yetiştirme kurslarında veya programlarında,

2) Tam gün tam yıl eğitim yapılan meslekî ve teknik okul ve kurumlarda bu programlar için,

3) Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocuklarının, ortak dil ve kültür birliği bulunan soydaşlarımızın, toplumumuza ve eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda,

4) Okuma-yazma kurslarında,

5) İşsizlikle mücadele projesi çerçevesinde yapılan beceri kazandırma ile ilgili eğitim programlarında,

6) Açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında,

görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar ek ders görevi verilebilir. şeklinde yer alan eğitim faaliyetlerinin mesai saatleri dışında, cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde düzenlenmesi halinde verilen bu görevlere,

6- Ek dersle ilgili kararın Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları başlıklı 8. maddesi 1. fıkrası (b) bendinde; b) Yarıyıl ve yaz tatillerinde; 1) Eğitim yapılan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerden alanı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44, diğerlerine haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir. şeklinde yer alan görevlerin mesai saatleri dışında, cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde düzenlenmesi halinde verilen bu görevlere,

Bu görevlerden mesai saatleri içinde olsa bile yüz yüze eğitim yapılmayan örneğin staj faaliyetlerin denetlenmesi görevlerine,

7- Ek dersle ilgili kararın Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları başlıklı 8. maddesi 3. fıkrasında; (3) Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez. şeklinde yer alan Cumartesi ve pazar günleri okulda ders yapılan günler için okul yöneticilerine verilen görevlere,

8- Ek dersle ilgili kararın Ders niteliğinde yönetim görevi başlıklı 10. maddesindeki görevlere,

9- Ek dersle ilgili kararın Hazırlık ve planlama görevi başlıklı 11. maddesindeki görevlere,

10- Ek dersle ilgili kararın Sınav görevi başlıklı 12. maddesindeki görevlere,

11- Ek dersle ilgili kararın Belleticilik görevi başlıklı 13. maddesindeki görevlere,

12- Ek dersle ilgili kararın Yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumları yönetici ve öğretmenleri başlıklı 14. maddesindeki görevlere,

13- Ek dersle ilgili kararın İşletmelerde meslek eğitimi başlıklı 15. maddesindeki görevlere,

14- Ek dersle ilgili kararın Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller başlıklı 16. maddesindeki görevlere,

15- Ek dersle ilgili kararın Ders dışı eğitim çalışmaları başlıklı 17. maddesindeki görevlere,

16- Ek dersle ilgili kararın Kurul ve komisyon üyeliği başlıklı 19. maddesindeki görevlere,

16- Ek dersle ilgili kararın Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması ders görevi başlıklı 28. maddesindeki görevlere,

Aylık karşılığı ders görevinin doldurulmaması halinde bile gündüz öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ek ders ücreti ödenecektir.

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00dan sonra başlayan yüz yüze eğitim karşılığı verilen görevlere ise Aylık karşılığı ders görevinin doldurulmaması halinde bile gündüz öğretimi dışında kalan öğretim için öngörülen gösterge üzerinden ek ders ücreti ödenecektir.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu