Ne Güzel Yakışır

İnsan Olana Ne Güzel Yakışır

Münafık kullar hakkı batıldan seçemez,

Kötülüğü terk eyleyip iyiliğe geçemez,

Allah sevgisini, Kur-an emrini bilemez,

İnsan olana Yüce Allahne güzel yakışır.

Nefsine göre iyiliği eğirip büken alimler,

Kendi kendisini aldatan gafil nefisler,

İyiliği kötüdenseçemeyen nafile diller,

İnsan olana iyilik ne güzel yakışır.

Sana ne bana ne der inanmaz yüreği,

Kötülüğe koşarak gider dönmez geri,

Bedava bulsa su diyerek içer sirkeyi,

İnsan olana helali ne güzel yakışır.

Aslını araştırmadan kötüye inanma,

Aldanıp daşeytanın tuzağına dolanma,

Yüce Rabbimi bırakıp canlı puta tapma,

İnsan olana iman etmek ne güzel yakışır.

Üç beş kuruşa mümin insanı satarlar,

Bu benden o senden diye köşeye atarlar,

İlmi fenni bırakıp hileye şerre koşanlar,

İnsan olana kötüden kaçmak ne güzel yakışır.

Kapış kapış alırım, hayvan gibi yerim deme,

La ilahe illallah-ı dilinden, kalbinden silme,

Hasan Hüseyin dostluğunu elin tersiyle itme,

İnsan olana barış huzur ne güzel yakışır.

İslamiyetin emirleri bilene rahmet kapısı,

Muhammed Mustafa Rabbimin şefaatçisi,

Barış getir ülkene, sev mümin kardeşini,

İnsan olana İslamiyet ne güzel yakışır.

Hasan Hüseyin BAYAR

Benzer Şiirler: Dini Şiirler