Elektro Mekanik Taşıyıcılar Teknisyenliği mesleği ve iş olanakları

11 Temmuz 2012, Çarşamba ,Okunma:19593

TANIM

Asansör, yürüyen merdiven ve bantlar ile vinç ve krenlerin üretimini, kurulmasını, onarım ve bakım işlemlerini makine mühendisi veya elektrik mühendisi ve teknikerlerinin nezaretinde yapan kişidir.

A. GÖREVLER

Makine mühendisi veya elektrik mühendisi ve teknikerleri nezaretinde;
- Bina, ticari kuruluş, fabrika, atölye, liman ve benzeri yerlerde bulunan asansör, yürüyen merdiven ve bantlar ile vinç ve krenlerin montajını standartlara uygun olarak yapar,
- Bu mekanik ve elektrik sistemlerini çalışır hale getirir,
- Bu sistemlerin bakım ve onarım işlerini yapar,
- Kurulan sistemleri çalıştırarak kontrolünü yapar,
- Elektro mekanik taşıyıcılardaki teknolojik gelişmeleri takip eder.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Ampermetre, voltmetre, ohmmetre, avometre, multimetre vb. ölçme ve kontrol cihazları,
- El matkabı, hayva, pense, tornavidalar, kargaburnu, anahtar takımları, su terazisi , şakül gibi el aletleri,
- Çeşitli kablo, yalıtım malzemeleri, fiş, ray, kontrüksyon, cıvata, somun gibi gereçler kullanılır.
- Bakım ve onarım için kaynak makineleri kullanılır.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Elektro Mekanik Taşıyıcılar Teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Mekanik konulara ilgi duyan ve yetenekli,
- Elleri ve gözleri sağlam (renk körlüğü olmayan),
- Dikkatli tedbirli ve sabırlı,
- Yükseklik korkusu olmayan,
- Tırmanma ve uzanma gibi bedensel çalışmaları yapabilecek kadar güçlü ve dayanıklı,
- Sorumluluk duygusu gelişmiş
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Elektro mekanik taşıyıcılar teknisyeni bu sistemleri üreten işyerlerinde ve inşaatlarda çalışırlar. Çalışma ortamı asansör, yürüyen merdiven, vinç ve kren montajında iskele üzerinde çalışırlar. Görevi yaparken dikkatsizlik ciddi kazalara yol açabilir.Kalıcı sakatlıklar oluşabilir. Montaj sırasında birinci derecede cihaz, alet ve malzemeleri kullanılır. Bakım – onarım aşamasında zaman zaman müşteri ile iletişime girebilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

- Endüstri meslek liseleri elektro mekanik taşıyıcılar bölümünde, elektro mekanik taşıyıcılar teknisyeni yetiştirilmesine yönelik eğitim programlarına yer verilmektedir. Ülkemizde Ankara Etimesgut Güvercinlik Endüstri Meslek Lisesi, Gaziantep M.Akif ERSOY Endüstri Meslek Lisesi ve İzmir Çınarlı Endüstri Meslek Liseleri’nde “Elektro-Mekanik Taşıyıcılar” bölümü bulunmaktadır.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Matematik,
- Fen Bilgisi.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

- Endüstri Meslek Liselerine girebilmek için; ilköğretim okulu mezunu olmak gerekmektedir.
- Endüstri Meslek ve Çok Programlı Liselerin 1.sınıfını bitiren ve ilgili mevzuata göre belirlenen başarı puanına ulaşan öğrenciler, kontenjan da olması halinde 2. sınıftan itibaren teknik liseye devam edebilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
- Eğitim süresi 4 yıldır.
- Eğitimin %40’ını Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Yabancı Dil, Tarih, Coğrafya, Felsefe gibi genel kültür dersleri; % 60’ını ise Teknik ve Meslek Resim , Bilgisayara Giriş, Temel Elektronik, Elektroteknik, Endüstriyel Elektronik, Bilgisayar Uygulamaları, Meslek Resmi, Kumanda Devreleri, Kaldırma ve Taşıma Makineleri, Bina Bilgisi, Tasarım ve Proje, Atölye, Atölye ve Laboratuar gibi meslek dersleri oluşturur.Bu meslek derslerinde öğrencilere çağırma, bildirim ve aydınlatma tesisatları, güç kaynakları, kumanda devreleri, asansör ve yürüyen merdiven gibi konularda mesleki yeterlilik kazandırılmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara meslek lisesi diploması ve “Teknisyen” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI


- Elektro Mekanik Taşıyıcılar Teknisyeni olarak iş bulma olanağı yüksektir. Elektro mekanik taşıyıcılar teknisyeni özel sektör asansör, yürüyen merdiven, bant, vinç gibi mekanik taşıyıcı sistemlerin imalat yerlerinde, montaj, bakım ve onarım servislerinde ve bunlarla ilgili işlerde çalışabilir. Bu alanda kamu işyerlerinde “teknisyen” unvanıyla kanunlarla belirlenen koşulları yerine getirildiği takdirde çalışabilir.
- Kanunlarla belirlenen şartları yerine getirmeleri durumunda kendi işyerlerini açabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

- Döner sermayesi olan, Endüstri Meslek liselerinin atölyelerinde uygulamalı olarak eğitim gören öğrencilere ilgili mevzuata göre ücret ödenmektedir. Ayrıca “Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu” gereğince işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin % 30 ‘undan az olmamak üzere ücret ödenmektedir.
- İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydanırlar,
- İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler,
- Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumu’nca karşılanır.

EĞİTİM SONRASI

- Elektro Mekanik Taşıyıcılar Teknisyeni olarak ilk işe başlanıldığında, asgari ücret üzerinden bir kazanç edinilmektedir. Bu kazançta, deneyime, işteki performans ve pozisyona, çalışılan yerin yapısı ve büyüklüğüne göre 2-3 kat artış olabilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Meslek liselerinin “Elektromekanik Taşıyıcılar” bölümünden mezun olanlar aşağıda verilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşulları sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
• Biyomedikal cihaz Teknolojisi,
• Elektrik,
• Elektrik-Elektronik Teknikerliği,
• Elektronik Haberleşme,
• Endüstriyel Elektronik,
• Endüstriyel Otomasyon,
• Ev Cihazları Teknolojisi,
• Hidroelektrik Santralleri,
• Mekatronik,
• Otomotiv,
• Radyo-Televizyon Tekniği,
• Termik Santral Makineleri,
• Termik Santrallerde Enerji Üretimi.

Ayrıca, Endüstri Meslek Liselerinin Elektro Mekanik Taşıyıcılar bölümünden mezun olanlar, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip başarılı olmaları ve “Elektrik Öğretmenliği” lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
- Meslek liselerinin Elektro Mekanik Taşıyıcılar bölümünden mezun olanlar alanlarında ustalık eğitimine katılabilecekleri gibi doğrudan da ustalık sınavına girebilirler. Ustalık sınavına girip başarılı olduktan sonra, ustalık belgesi almaya ve kendi işyerlerini açmaya hak kazanırlar .
- Teknisyenin çalıştığı kurum,kuruluş ve işletmelerde ustabaşı ve şef olabilirler.
- Bu sistemlerde çalışan kişiler, bu alanda uzmanlaşabilirler.

BENZER MESLEKLER

* Elektrik Teknisyenliği,
* Elektronik Teknisyenliği.

H- EK BİLGİLER

SORUMLULUK

Elektro Mekanik Taşıyıcılar Teknisyenleri, şartnamelere, standartlara uygun malzeme kullanmaktan elektrik tesisat, mekanik, aksamlar ve donanımların emniyetli olmasını sağlamaktan, koruyucu bakımlarını zamanında gereği gibi yapmaktan sorumludur.

İŞGÜVENLİĞİ

Dikkatsizlik ve ihmal sonucu düşme ,yaralanma,elektriğe çarpılma
ve kırılmaların olması mümkündür.