Zootekni İş Olanakları

7 Nisan 2016, Perşembe ,Okunma:6645
Programın Amacı
Zootekni; ekonomik olarak hayvan ve hayvan ürünleri üretmek üzere evcil hayvanların yetiştirilmesi, çoğaltılması, bakım-beslenmesi ve ıslahı konuları ile uğraşan bir bilim dalıdır. Bölümün ana hedefleri; hayvancılık alanında hizmet verecek zooteknist/ ziraat mühendisleri yetiştirmek, ARGE faaliyetleri planlayarak ve yürüterek hayvancılık bilimine bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapmaktır.  
Öğretim Süresi ve Okutulan Dersler
Öğretim süresi 4 yıldır. Zootekni Bölümünde daha verimli hayvanlar ve daha kaliteli hayvansal ürünler üretme ilkesinden yola çıkarak genel ve özel zootekni konularında öğretim verilmektedir. Genel zootekni kapsamında, evrim ve evciltme, hayvan ekolojisi, üreme biyolojisi, büyüme ve gelişme fizyolojisi, türler ve ırklar, damızlık seçimi ve çiftleştirme sistemleri, yemler, hayvan yetiştirme ve besleme ilkeleri ve hayvansal ürünler üzerine dersler verilmektedir. Özel zootekni konuları ise; genel zootekni ışığında büyükbaş (sığır, manda ve at), küçükbaş (koyun, keçi), kümes hayvanları (tavuk, bıldırcın, hindi, kaz, ördek, tavşan vb.), balarısı ve ipekböceği yetiştirilmesi, beslenmesi ve ıslahı konularını kapsamaktadır.
Gereken Nitelikler
Zootekni alanında eğitim görmek isteyen bir kimsenin üstün bir akademik yeteneğe sahip, biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı olması gerekir. Ayrıca, kişinin sabırlı ve dikkatli bir gözlemci olması da beklenir.
Çalışma Alanları
Bölümden mezun olan zooteknist ziraat mühendisleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Kamu Kurum ve Kuruluşlarda ve hayvancılıkla doğrudan ve dolaylı olarak ilgilenen özel sektör kuruluşlarında çalışma imkânı bulabilmektedirler.