Mesleki Teknik Anadolu Liselerinde Alan ve Dal Seçimi

Mesleki Teknik Anadolu Liselerinde Alan ve Dal Seçimi
Liselede alan ve dala geçiş :

(1) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında alan seçimi 9 uncu, dal seçimi ise 10 uncu sınıfın sonunda yapılır.

(2) a) Alana yerleştirme puanı, öğrencinin ortaokul sınıflarının yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %40 ı ile 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanının %60 ı
toplanarak belirlenir. Yerleştirme işlemi tercih ve puan üstünlüğü dikkate alınarak yapılır.

b)Dala yerleştirme işlemleri 10 uncu sınıfın sonunda öğrencinin alan ortak eğitimindeki yetenek ve başarıları, sektörün ihtiyacı, öğrenci ve velilerin talepleri ve grup oluşturma sayıları dikkate alınarak ilgili okul müdürlüğünce yapılır.
Tercihlerin belli dallarda yoğunlaşması hâlinde 10 uncu sınıf yılsonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilir.

(3) Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, sınıf tekrar edenler dâhil, bir alanda eğitime başlanabilmesi için en az 10, bir dalda eğitime başlanabilmesi için en az 8 öğrencinin
kayıtlı olması gerekir.

(4) Öğrencinin sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olması gerekir. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin, özelliklerine uygun meslek alan ve dalına ya
da programına yönlendirilmeleri ve yerleştirilmeleri sağlanır.

(5) Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar istemeleri hâlinde;işyerini ve mesleğini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla bu işyerindeki
meslekle ilgili alan/dala doğrudan kayıt edilirler.

ALAN VE DAL SEÇİMİ YAPILIRKEN;

1- Tüm ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfında ortak bir program uygulanmakta olup öğrenciler aynı dersleri görmektedir.

2- 9 uncu sınıf sonunda Anadolu meslek veya Anadolu teknik programlarının ilgili alanlarına geçişe ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde öğrencinin sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olması, özel yetenek, mülakat ve/veya beden yeterliliği sınavı (MBY-sadece Denizcilik alanı için geçerli) geçiş koşullarını taşımaları ve sınıf oluşması halinde bulundukları okullarda okutulması planlanan alan ve dallardan birisine geçiş yaparlar.

3- MBY sınavında başarılı olamayan öğrenciler devam ettikleri okulda başka bir alan bulunmaması halinde diğer okullarda bulunan alanlara tercihleri doğrultusunda yerleştirilir.

4- Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına geçiş için, ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfını doğrudan geçen ve yılsonu başarı puanı en az 70 olan tüm öğrenciler başvurabilir. Öğrenciler, matematik, fizik, kimya, biyoloji, dil ve anlatım derslerinin yılsonu başarı puanları toplamının aritmetik ortalamasına göre yerleştirilir. Yılsonu başarı puanı eşit olan öğrencilerden sırasıyla matematik, fizik, kimya, biyoloji, dil ve anlatım dersinin yılsonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilir.

5- YEP ile öğrenci alan pansiyonlu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve parasız yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerden parasız yatılı okuma şartlarını taşıyanlara, cinsiyetine uygun pansiyon bulunması halinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde ilgili Yönetmelik hükümleri gereğince YEPe göre yapılacak sıralama ve yerleştirme ile parasız yatılı olarak öğrenim görme hakkı sağlanacaktır. Bu öğrencilerde ayrıca PYBSyi kazanma şartı aranmayacaktır. Pansiyonlarda paralı yatılı kalmak isteyen öğrenciler ise kontenjanlar ölçüsünde paralı yatılı kalabileceklerdir.

6- Millî eğitim müdürlüklerinin teklifleri ve Bakanlığımız Makam Onayları ile yeni açılan/kapatılan/dönüştürülen okulların ilan edilen TEOG kontenjanlarında ve okutulması planlanan alan ve dallarda; Temmuz ayının sonuna kadar Bakanlıkça değişiklik yapılabilir.

7- Mesleki Eğitim Merkezleri 6764 sayılı Kanunla zorunlu ortaöğretim kapsamına alınmıştır. 9 uncu sınıfta doğrudan alan ve dal seçimi yapılarak, işletmeyle sözleşme imzalanması ile eğitime başlanmaktadır. 11 inci sınıfın sonunda Kalfalık Belgesi, 12 inci sınıfın sonunda ise Ustalık Belgesi düzenlenmektedir. Haftada en az bir gün okulda teorik eğitim, işletmede 4 ya da 5 gün beceri eğitimi görürler. Sözleşme imzalandıktan sonra asgari ücretin net tutarının %30undan az olmamak üzere ücret almaya başlarlar. 27 alan ve 140 dalda mesleki eğitim verilmektedir. Alan ve dallarla ilgili bilgiler tercih listelerinden öğrenilebilir. Ayrıca öğrenciler açık öğretim okullarına kayıt olarak fark dersleri vermek suretiyle diploma sahibi olabilirler.

Anadolu teknik programına geçiş

(1) Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına geçiş için ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfını doğrudan geçen ve yılsonu başarı puanı en az 70 olan öğrenciler başvurabilir. Başvuru ve yerleştirme işlemleri Bakanlıkça belirlenen esaslara ve kayıt takvimine göre e-Okul sistemi üzerinden yapılır.

(2) Öğrenciler, matematik, fizik, kimya, biyoloji, dil ve anlatım derslerinin yılsonu başarı puanları toplamının aritmetik ortalamasına göre yerleştirilir.

Yılsonu başarı puanı eşit olan öğrencilerden sırasıyla matematik, fizik, kimya, biyoloji, dil ve anlatım dersinin yılsonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilir.