Meslek Lisesi Sene Başı Öğretmenler Kurulu Gündem maddeleri 2015-2016

Gündem Maddeleri
1-Açılış ve Yoklama.
2-Yazman seçimi. (2 Asil,2 yedek)
3-2014-2015- Öğretim yılının değerlendirilmesi.
4-Gelen yazıların okunması. Yaz tatilinde gelen genelge ve diğer emirleri okunması.
5-Atatürk, ilkeleri ve devrimlerinin derslerde işlenişi.
6- Anayasamızın eğitimle ilgili (24, 42, 58 ve 59.) maddelerinin okunması.
7. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu un (2, 4, 5 - 17 ve 43.) maddelerinin okunması.
8) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu un (7, 15, 26 - 31 ve 125.) maddelerinin okunması.
9) 1702 sayılı Kanunun ilgili maddelerinin okunması.
10-Üretim çalışmaları.
11-Öğrencilerin başarı düzeylerinin yükseltilmesi(Yetiştirme Kursu, LYS, LGS Hazırlık)
-Sosyal gelişimleri ,çevre gezileri ) Öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kursları ile ilgili olarak Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi hakkında bilgi verilmesi.
12- Ortaöğretim kurumları Yönetmeliği 15-34, 36, 41- 53. maddelerinin okunup açıklanması.
13) Son öğretmenler kurulu toplantısı tutanağının okunması; bir önceki öğretim yılı başarı durumunun gözden geçirilmesi.
14) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu çalışmaları hakkında görüşme yapılması. Sınıf rehber öğretmenlerinin belirlenmesi.
15) Yıllık çalışma takviminin duyurulması.
16) Müfredat programları, zümreler, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planları hakkında görüşmeler. Yeni Çerçeve Programlarının takip edilmesi..
17) Ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri, yıllık ödevler.
18) Atölyelerden ve kütüphaneden yararlanma çalışma planları.
19) Bayrak törenleri, kutlanması gereken gün ve haftalar.
20) Derse giriş ve çıkışlar, nöbet görevlerinin yürütülmesi.
21) Öğrenci devam ve devamsızlığı ile ilgili olarak, Ortaöğretim kurumları Yönetmeliğinin ilgili. maddelerinin okunması.
22) Öğrenci devamsızlığının önlenmesi için alınması gereken önlemler.
Geç gelen öğrencilerin derse alımı hususunda görüşme.
23) Ders defterleri ve yoklama fişlerinin imzalanması.
24) Sınıfların düzeni, okul demirbaş eşyalarının bakımı, korunması ve kullanılması.
25) Davranış notu indirilmiş öğrencilerin durumlarının görüşülmesi.

26)Kılık –kıyafet (Öğretmen-öğrenci).
27)Yardıma ihtiyacı olan öğrenciler
- Sosyal yardım fonu
- Belediye bursu
- STFA bursu
- Koç bursu
28) Kurul ve Komisyonlara Seçimlerin Yapılması:
- Kurullar
- Sınıf şube öğretmenler kurulu
- Zümre öğretmenler kurulu-
- Zümre başkanları kurulu
- Öğrenci kurulu
- Disiplin kurulu
- Onur kurulu
İşletmelerde Beceri Eğitimi Koordinatör Öğretmenler Kurulu
- Komisyonlar
- Satın alma
- Muayene kabul
- Sayım
- Kıymet takdir
- Kalite kontrol
- Kontenjan belirleme,kayıt-kabul ve nakil
- Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri
Sosyal Etkinlikler Komisyonu
Sınıf öğretmenleri
Gönüllü Aile Birliğinden 4 veli
Kütüphane Komisyonu :
Kütüphanecilik kolu danışman öğretmen 2 veli
İki öğrenci
Aile Birliğinden

Ekipler
- Kurum gelişim –yönetim ekibi
- Kalite geliştirme ekibi
- Sivil savunma ekipleri
-Kurulacak birimler
- Mezunları izleme ve işe yerleştirme birimi( )
- Web sayfası bilgilerini güncelleme birimi (her türlü etkinlikler yarışma resim v.b)
- Sosyal etkinlik kulüplerinin oluşturulması.
Öğrenci kurulu -Yarışmalar.