MEB'in görevde yükselme sınavı tarihi 2015

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele yönelik gerçekleştirilecek olan görevde yükselme (şef ve memur) sınavının 12 Eylül 2015 tarihinde Cumartesi günü yapılacağı 11/12/2014 tarihinde duyurulmuştu.

Ancak, söz konusu sınava katılacak olan bazı personelin sınav başvurusunun son günü itibariyla, okullarından mezun olamayacakları ve hizmet süresini tamamlayamayacaklarına dair Genel Müdürlüğümüze gelen yoğun talepler üzerine, söz konusu sınavın 06 Aralık 2015 Pazar günü yapılması planlanmıştır.

Başvuru ve sınav sürecine ilişkin açıklamalar ileri bir tarihte duyurulacaktır.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Merkez Atama Daire Başkanlığı