MEB'den Taşımalı Eğitim Genelgesi

Bilindiği üzere, ilköğretim okulu bulunmayan, çeşitli nedenlerle eğitim-öğretime kapalı,birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilköğretim okullanndaki öğrencilerin, taşıma merkezi ilköğretim okullanna günübirlik taşınarak okula erişimlerini sağlamak amacıyla taşımalı ilköğretim uygulaması yapılmakta ve uygulamaya ait iş ve işlemler de e-Okul sistemi üzerinden yürütülmektedir.

2011-2012 eğitim -öğretim yılında taşıma hizmetlerinin etkili, ekonomik ve mevzuatına uygun bir şekilde yürütülmesi, verilerin e-Okul sistemine işlenmesi ve iller arası birlikteliğin sağlanması amacıyla İlköğretim Genel Müdürlüğü Genelge Yayımladı.

Genelgede Yatılı İlköğretim Bölge Okullannın 1-5. sınıflannda okuyan öğrencilerin tamamı taşımalı ilköğretim kapsamına alınacak, ulaşım sorunu bulunan yerleşim yerlerindeki öğrencilerin taşınması amacıyla ilgili birimlerle işbirliği yapılarak ulaşırnın sağlanması için Valiliklerce gerekli tedbirler alınacaktır. Ancak, her türlü tedbir alınmasına rağmen taşınması mümkün olmayan yerleşim birimlerindeki öğrenciler yatılı ilköğretim bölge okullanna yerleştirilecektir. 2009-2010 eğitim öğretim yılında 668 bin öğrenci taşınmıştı.

Ülkemizde hala bir çok YİBOda 1-5 sınıf öğrencileri yatılı olarak öğrenim görmekte.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER