MEB, yönetici görevlendirme takvimi 2018

MEB, yönetici görevlendirme takvimi 2018

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Sayı : 41289672/10.07.01/3845183 22.02.2018
Konu: 2018 Yılı Eğitim Kurumları
Yönetici Görevlendirme Takvimi

DAĞITIM YERLERİNE

Ilgi : a) 22/04/2017 tarih ve 30046 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği
b) Bakanlık Makamının 22/02/2018 tarihli ve 41289672/ 20/17844 sayılı Onayı.

Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarına ilgi (a) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 2018 yılında valiliklerce yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin ilgi (b) Onay eki "2018 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Takvimi" ekte gönderilmiştir.

2018 yılı eğitim kurumları yönetici görevlendirme süreci ekteki takvim doğrultusunda başlatılarak yönetici görevlendirmelerine ilişkin iş ve işlemler ilgi (a) Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak titizlikle yürütülecektir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Hamza AYDOĞDU
Bakan a.
Genel Müdür

2018 YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME TAKVİMİ

-Görev süresi dolan yöneticilerin belirlenmesi ve ilgililere duyurulması

26 Şubat -2 Mart

-Yöneticiliği münhal bulunan eğitim kurumlarının ilanı

(Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile bu kapsama alınacak eğitim kurumları hariç)

5-6 Mart

- Eğitim kurumu yöneticilerinin Ek-1 Form üzerinden değerlendirecek değerlendirme komisyonlarının oluşturulması

- Sözlü sınav komisyonlarının kurulması

5-6 Mart

- Yönetici olarak görevlendirileceklere ilişkin başvuruların Ek-1 Form üzerinden alınması

07-12 Mart

- Yönetmeliğin 7 ncı maddesinin 2 nci fıkrasına göre başvuruların alınması (Boş kurum sayısının üç katı kadar aday bulunamayan iller)

14-15 Mart

- Yönetici adaylarının Ek-1 Form üzerinden değerlendirilmesi

16 - 21 Mart

- Yönetici adaylarının Ek- 1 değerlendirme sonuçlarının ilanı

22 Mart

- Yönetici adaylarının Ek-1 değerlendirmeye itirazı

23 Mart-29 Mart

- Yönetici adaylarının Ek-1 değerlendirmeye ilişkin itirazlarının değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması

30 Mart-02 Nisan

- Yönetici adaylarından sözlü sınava katılacaklara ilişkin duyuru

03-04 Nisan

- Yönetici adaylarının sözlü sınavlarının yapılması

05 Nisan-03 Mayıs

- Yönetici adaylarının sözlü sınav sonuçlarının duyurulması

07 Mayıs

- Yönetici adaylarının sözlü sınav sonuçlarına itirazı

09-15 Mayıs

- Yönetici adaylarının sözlü sınava itirazlarının değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması

16-18 Mayıs

- Sözlü sınav puanlarının sisteme girilmesi

21-23 Mayıs

- Görevlendirmeye esas puanların ilanı

25 Mayıs

- İl Milli Eğitim Müdürlüklerince müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri için boş kontenjanların girilmesi

30 Mayıs - 01 Haziran

- Yöneticilik tercihlerinin alınması

04-08 Haziran

- Başvuruların onaylanması

04-10 Haziran

- Başvuru sonuçlarının açıklanması ve görevlendirme

11 Haziran

- İhtiyacı karşılanamayan eğitim kurumu yöneticiliklerine duyuru, başvuru ve görevlendirme

09-20 Temmuz