MEB Disiplin İşlemleri ve Tevhiden Cezalandırma (2012-28 nolu genelge)

MEB Disiplin İşlemleri ve Tevhiden Cezalandırma (2012-28 nolu genelge)

2012/28 nolu genelgeMilli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 26.07.2012 tarih ve 34965 sayılı ve 2012/28 nolu genelgesine göre;


1- İlkokullarda görev yapan yönetici ve öğretmenler ile okul öncesi öğretmenlerinin disiplin işlemlerinde 4357 sayılı Kanunun uygulanması,


2- Ortaokul ve liselerde görev yapan yönetici ve öğretmenler ile okul öncesi öğretmenlerinin disiplin işlemlerinde 1702 sayılı Kanunun uygulanması,


3- 1 ve 2 nci maddelerde belirtilen personel hakkında 1702 ve 4357 sayılı kanunlarda hüküm bulunmaması hallerinde doğrudan 657 sayılı Kanunun uygulanması,


4- Bağımsız okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin disiplin işlemlerinde doğrudan 657 sayılı Kanunun uygulanması,


5- Maaş kesilmesi cezasının İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu tarafından verilmesi,


6- Soruşturmalar sonucu düzenlenen raporlarda işlenen fiillerin yalnızca aynı kanunda yer alan eylemlere uyarlanarak tevhiden teklif getirilebileceği ve disiplin amirince de yalnızca aynı kanunda yer alan fiiller nedeniyle tevhiden cezalandırma yönteminin uygulanabileceği, farklı kanunlarda düzenlenen fiiller için bu yollara başvurulamayacağı,


7- 15.09.2004 tarihli ve 71134 sayılı (2004/70) Genelge ile 29.04.2008 tarihli ve 2845 sayılı (2008/24) Genelgenin yürürlükten kaldırıldığı bildirilmiştir.


İşte; Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 26.07.2012 tarih ve 34965 sayılı ve 2012/28 nolu genelgesi

2012/28 nolu genelge