MEB Aday Öğretmenlere Yönelik Rehber Kitap Hazırlayacak.

ADAY ÖĞRETMENE YÖNELİK HAZIRLANAN TASLAK REHBER KİTAP (HOŞGELDİN ÖĞRETMENİM)

İlköğretim okullarında göreve yeni başlayan öğretmenlerin karşılaştıkları sorunların çözümünde kullanabilecekleri farklı yöntem, teknik ve uygulamalara ilişkin bir referans kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda

İlköğretim Genel Müdürlüğü tarafından eğitim müfettişleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve aday öğretmenlerden oluşan bir grup aday öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm önerileri, içerik oluşturma, etkinlik tasarlama ve materyal geliştirme konularında bir taslak kitap hazırlamışlardır.Kitabın revize çalışmaları 27 Eylül -3 Ekim tarihleri arasında Rize Çayeli Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde yapılmıştır.Genel Müdürümüz yapılan çalışmalara destek vermek amacıyla Çayeli Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde çalışma grubunu ziyaret etmişlerdir. Kitapta yer alan başlıklar aşağıda olup bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.

• Yönetişim ve Stratejik Yönetim

• Okul Kültürü

• Mesleki Etik

• Kaynak Kullanımı

• Eylem Araştırması

• Protokol Kuralları

• Brifing

• Yazışma Kuralları

• Müdür Yetkili Öğretmenlik

• Erişim Ve Devamın İzlenmesi

• Taşımalı İlköğretim Uygulaması

• Eğitim Ve Öğrenme Süreci

• Sınıfta Davranış Yönetimi

• Öğrenci Gelişiminin İzlenmesi

• Ölçme Ve Değerlendirme

• Birleştirilmiş Sınıf Uygulaması

• Türkçe Bilmeyen Çocuklar Sorunu

• Paydaşlarla İlişkiler

• Mevzuat Bilgisi

• Adaylık Eğitimi

• Ders Dışı Etkinlikler

• Rehberlik Hizmetleri

• Öğretmenin Kişisel ve Mesleki Gelişimi

• Aday Öğretmene Rehberlik

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER