MEB 2013-3 Belletici Öğretmen Görevlendirilmesi Genelgesi

MEB 2013-3 Belletici Öğretmen Görevlendirilmesi Genelgesi

MEB Belleticilik Görevi GenelgesiMilli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 2013/3 nolu Belletici Öğretmen Görevlendirilmesi konulu genelge yayınladı.

Söz konusu 2013/03 nolu genelgeye göre;

1- Belletici ihtiyacı;

a) Okulda görevli öğretmenler arasından,

b) Okulda yeterli sayıda öğretmen bulunmaması ve ihtiyacın karşılanamadığı durumlarda sırayla aynı yerleşim birimindeki, ilçedeki ve ildeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden istekli olanlar arasından,

c) Her iki durumda da ihtiyacın karşılanamaması halinde sırayla yerleşim birimindeki, ilçedeki ve ildeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından resen görevlendirme yapılmak suretiyle karşılanacaktır.

2- Askerlik görevini öğretmen olarak yürütenlere belleticilik görevi verilebilecek, ancak valiliklerce Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9 uncu maddesi kapsamında görevlendirilen ücretli öğretmenlere belleticilik görevi verilmeyecektir.

3- Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği n 55 inci maddesi; Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanlara yönetim, büro işlerinde, ders, nöbet ve sınav gibi rehberlik ve psikolojik danışmadaki hizmet alanlarıyla ilişkisiz konularda görev verilemez... hükmü gereğince rehber öğretmenlere belleticilik görevi verilmeyecektir.

4- Okul yönetimlerince, belletici öğretmenlerin görevleri mevzuatına uygun olarak açıkça belirlenerek kendilerine yazılı olarak tebliğ edilecektir.

Belletici öğretmen görevlendirilmesine dair 2011/37 nolu Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yeni genelge ile anasınıfı öğretmenlerinede belleticilik görevi verilmeyecektir.

MEB Belleticilik Görevi Genelgesi