MEB 2012 il içi alan değişikliği kılavuzu

MEB 2012 il içi alan değişikliği kılavuzu

2012 il içi alan değişikliği kılavuzu2012 İl içi alan Değişikliği Başvuru kılavuzu yayılandı

KILAVUZU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Kontenjan için Tıklayınız..

Başvuru için Tıklayınız..

 

GENEL AÇIKLAMALAR
1.1. Bu Kılavuz; eğitim kurumlarımızda görevli kadrolu öğretmenlerin alan değişikliklerine ilişkin iş ve işlemleri kapsamaktadır. Öğretmenlerin alan değişiklikleri EK-1 Alan Değişikliği Takvimine göre gerçekleştirilecektir.
1.2. Alan değişikliği işlemlerinde;
- Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, (Bu Yönetmeliğe http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr adresinden ulaşılabilir.)
- Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararı (Bu karar ve eklerine http://ttkb.meb.gov.tr/www/80-sayili-karar/icerik/19 adresinden ulaşılabilir.)
esas alınacaktır.
1.3 Alan değişikliği işlemlerinde, öğretmenlerin halen görev yaptıkları alanlardaki ihtiyaç ile alan değişikliklerinin yapılabileceği alanlardaki ihtiyaç dikkate alınacak olup alan değişiklikleri sadece öğretmen ihtiyacı bulunan alanlara yapılacaktır.
1.4 Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin alan değişiklikleri iptal edilmeyecektir.
1.5 2012 yılında il içi, iller arası ve özür durumundan yer değişikliği yapılan öğretmenlerin il içi alan değişikliğine başvuruları kabul edilmeyecektir.
1.6 2012 yılı Ağustos ayında iller arasında özür durumundan yer değiştirme başvurusunda bulunan ancak atanmak istedikleri illerde alanlarında açık norm kadro bulunmaması nedeniyle ataması yapılamayan öğretmenler, bulundukları il içinde alanlarının değiştirilmesi halinde özür durumundan yer değiştirme başvurusundan vazgeçmiş sayılacaklardır.
1.7 Eğitim kurumu yöneticileri, öğrenimleri itibarıyla geçebilecekleri alanda ders yükü bulunması halinde kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle alan değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir. Bu yöneticilerin görevli oldukları eğitim kurumunda alan değişikliklerinin yapılması halinde yöneticilik görevleri üzerlerinde kalacaktır.
1.8 Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu dışında diğer eğitim kurumlarını tercih eden yöneticilerin, bulundukları eğitim kurumu dışındaki tercihlerinden birine alanları değiştirilerek atanmaları hâlinde yöneticilik görevleri sona erecektir.
1.9 Kadroları okul ve kurumlarda olup Bakanlık merkez ve merkeze bağlı taşra teşkilatında geçici görevlendirilen öğretmenlerden alan değişikliği gerçekleştirilenlerin geçici görevlendirmeleri sona erdirilerek yeni görevlerine başlamaları sağlanacaktır.
1.10 Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında alan değişikliği başvurularının son günü esas alınacaktır.
1.11 Alan değişikliğine başvuracak öğretmenlerde adaylıklarının kaldırılmış olması şartı aranacaktır.

BAŞVURUDA BULUNABİLECEKLER
2.1. Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararına göre;
- Mezun olduğu alan dışında başka bir alana atanmış olan,
- Öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil eden,
- Görev yaptığı alan dışında başka bir alanda yüksek öğrenim bitiren
öğretmenler, alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.
2.2. Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı Kararı ile 12/09/2012 tarihli ve 5110 sayılı mütalaası doğrultusunda 2012 yılına mahsus olmak üzere;
1- Sınıf öğretmenleri aşağıdaki öncelik sırasına göre;
a) Yüksek öğrenimleri diğer alanlara atanmaya kaynak teşkil edenler öğrenimlerine göre atanabilecekleri alana veya diplomalarında yazılı olan yan alana ya da öğretmen yetiştiren iki yıllık yükseköğretim kurumu mezunları lisans tamamladıkları alana,
b) Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği alanına, bu alanda boş norm kadro bulunmaması halinde Teknoloji ve Tasarım alanına
alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.
2- Diğer alan öğretmenleri aşağıdaki öncelik sırasına göre;
a) Yüksek öğrenimleri diğer alanlara atanmaya kaynak teşkil edenler öğrenimlerine göre atanabilecekleri alana veya diplomalarında yazılı olan yan alana ya da aylık karşılığı okutabilecekleri dersin alanına,
b) Teknoloji ve Tasarım alanına
alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.
2.3 Sağlık eğitim enstitüsü mezunu iken sağlık eğitim fakültesi sağlık eğitimi bölümünde 3+1lisans tamamlama programını bitirenler, sağlık bilgisi ya da sağlık/hemşirelik alanına alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.
2.4. - Mezuniyetine uygun olmayan alana,
- Elektronik Başvuru Formundaki hizmet puanı ile Özlük Modülündeki hizmet
puanı farklı olarak,
- Gerekli şartları taşımadan,
- Başvuru Formu dışında bir belgeyle,
- Geçersiz veya yanlış bilgi ve belgeyle,
- Posta yoluyla,
- İstenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden,
- Elektronik Başvuru Formu ve çıktısı imzalanmadan/onaylanmadan
yapılan başvurular işleme alınmayacak, geçersiz başvurulara dayalı olarak yapılan alan değişiklikleri iptal edilecektir.
BAŞVURUDA BULUNABİLECEKLER
2.1. Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararına göre;
- Mezun olduğu alan dışında başka bir alana atanmış olan,
- Öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil eden,
- Görev yaptığı alan dışında başka bir alanda yüksek öğrenim bitiren
öğretmenler, alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.
2.2. Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı Kararı ile 12/09/2012 tarihli ve 5110 sayılı mütalaası doğrultusunda 2012 yılına mahsus olmak üzere;
1- Sınıf öğretmenleri aşağıdaki öncelik sırasına göre;
a) Yüksek öğrenimleri diğer alanlara atanmaya kaynak teşkil edenler öğrenimlerine göre atanabilecekleri alana veya diplomalarında yazılı olan yan alana ya da öğretmen yetiştiren iki yıllık yükseköğretim kurumu mezunları lisans tamamladıkları alana,
b) Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği alanına, bu alanda boş norm kadro bulunmaması halinde Teknoloji ve Tasarım alanına
alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.
2- Diğer alan öğretmenleri aşağıdaki öncelik sırasına göre;
a) Yüksek öğrenimleri diğer alanlara atanmaya kaynak teşkil edenler öğrenimlerine göre atanabilecekleri alana veya diplomalarında yazılı olan yan alana ya da aylık karşılığı okutabilecekleri dersin alanına,
b) Teknoloji ve Tasarım alanına
alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.
2.3 Sağlık eğitim enstitüsü mezunu iken sağlık eğitim fakültesi sağlık eğitimi bölümünde 3+1lisans tamamlama programını bitirenler, sağlık bilgisi ya da sağlık/hemşirelik alanına alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.
2.4. - Mezuniyetine uygun olmayan alana,
- Elektronik Başvuru Formundaki hizmet puanı ile Özlük Modülündeki hizmet
puanı farklı olarak,
- Gerekli şartları taşımadan,
- Başvuru Formu dışında bir belgeyle,
- Geçersiz veya yanlış bilgi ve belgeyle,
- Posta yoluyla,
- İstenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden,
- Elektronik Başvuru Formu ve çıktısı imzalanmadan/onaylanmadan
yapılan başvurular işleme alınmayacak, geçersiz başvurulara dayalı olarak yapılan alan değişiklikleri iptal edilecektir.
ALAN DEĞİŞİKLİKLERİNİN YAPILMASI ve DUYURULMASI
5.1. Alan değişikliğine başvuran öğretmenlerin alan değişiklikleri, tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre alanlarında ihtiyaç duyulan eğitimkurumlarına yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana öncelik verilecektir.
5.2. Alan değişikliği sonuçları http://ikgm.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
5.3. Alan değişikliği işlemi yapılan öğretmenlerin kararnameleri internet aracılığıyla il millî eğitim müdürlüklerine gönderilecek ve görevden ayrılma ve başlama işlemleri, MEBBİS Atama Modülü üzerinden il millî eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.