LYS-1 ve LYS-2 sınavlarında konu dağılımları

LYS-1 ve LYS-2 sınavlarında konu dağılımları

LYS 1 VE LYS 2DE YILLARA GÖRE SORULARIN KONU DAĞILIMI
MATEMATİK LYS
2012 LYS
2011 LYS
1
2.-3. Derece Denklemler ve Parabol
1
2
2
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşikler
4
5
3
Denklem
4
Diziler-Seriler
2
2
5
Eşitsizlikler
2
6
Fonksiyonlar - 1
3
3
7
Fonksiyonlar - 2
1
8
Hız ve Hareket Problemleri
9
İntegral
4
5
10
İşçi Havuz Problemleri
11
İşlem
1
1
12
Karmaşık Sayılar
2
4
13
Köklü Sayılar
2
1
14
Kümeler
1
1
15
Limit
3
3
16
Logaritma
2
1
17
Mantık - Önerme
18
Matris-Determinant
3
2
19
Modüler Aritmetik
1
1
20
Mutlak Değer
21
Obeb Okek
1
22
Oran Orantı
1
23
Permütasyon Kombinasyon Binom Olasılık
2
1
24
Polinom
2
3
25
Rasyonel Sayılar
1
26
Sayı-Kesir Problemleri
27
Taban Aritmetiği
1
28
Tablo ve Grafik Okuma
29
Temel Kavramlar-Sayılar-Bölünebilme
3
2
30
Toplam Çarpım Sembolleri
1
2
31
Trigonometri
4
4
32
Türev
6
4
33
Üslü Sayılar
2
34
Yaş Problemleri
35
Yüzde - Faiz - Karışım Problemleri
GEOMETRİ
2012 LYS
2011 LYS
1
3 Boyutlu Cisimler(Katı Cisimler)
4
3
2
Çemberde Açı
1
2
3
Çemberde Uzunluk
1
2
4
Çemberin Analitiği
1
1
5
Çokgenler-Çeşitkenar
1
1
6
Dairenin Alanı
3
7
Dikdörtgen
8
Doğruda Açılar
1
9
Doğrunun Analitiği
3
1

10
Eşkenar Dörtgen Deltoid
11
Geometrik Yer
1
1
12
Kare
1
2
13
Konikler
2
14
Noktanın Analitiği
2
15
Örüntüler Fraktallar ve Desen Oluşturma
2
16
Paralelkenar
17
Simetri
1
18
Üçgende Açı
1
19
Üçgende Alan
1
3
20
Üçgende Benzerlik
3
4
21
Üçgende Uzunluk
3
22
Uzay Geometri - Düzlem İzdüşüm
3
23
Vektörler
3
1
24
Yamuk
1
FİZİK LYS
2012 LYS
2011 LYS
1
Fiziğin Doğası - Birimler
2
1
2
Vektör Ve kuvvet
1
3
Moment Denge
2
2
4
Ağırlık merkezi
1
5
Basit Makinalar
6
Doğrusal Hareket
1
1
7
Dinamik
2
8
Enerji
4
1
9
Yeryüzünde Hareket
1
1
10
Düzgün Dairesel Hareket
1
11
Basit Harmonik Hareket
1
12
Kepler Yasaları
13
İtme Momentum
2
1
14
Madde Ve Özellikleri
15
Teraziler
16
Basınç
17
Sıvıların Kaldırma Kuvveti
18
Isı Sıcaklık Genleşme
1
19
Gölge - Düzlem Ayna - Küresel Ayna
1
20
Kırılma
1
1
21
Mercekler
1
22
Aydınlanma
1
23
Yay Dalgaları
1
1
24
Su Dalgaları
1
2
25
Ses Dalgaları
26
Işık Teorileri
1
1
27
Işığın Tanecik Modeli
28
Elektrostatik
1
1
29
Elektrik Akımı
1
30
Elektrik Alan - Potansiyel- İş
1
1
31
Paralel Yüklü Levhala
32
Sığa-Kondansatör
1
1
33
Emk-Zıt EMK
1
1
34
Elektromagnetik İndüksiyon
35
Alternatif Akım
1
36
Manyetizma
2
2
37
Transformatör
38
Modern Fizik (rölativite)
1
2
39
Astronomi
40
Elektromanyetik Dalgalar
1
41
Fotoelektrik Olay
1
2
42
Atom Fiziği
1
1
KİMYA LYS
2012 LYS
2011 LYS
1
Temel Madde Bilg.- Atom Bilgisi - Hayatımızda Kim.
1
1
2
Periyodik Cetvel
3
3
Mol Kavramı ve Kimyasal Tepkimeler
1
2
4
Karışımlar
5
Gazlar
2
3
6
Çözeltiler - Sulu Çözeltilerde Asit ve Baz Dengeleri
4
2
7
Çekirdek Kimyası
2
1
8
Kim. Tepk.Enerji - Hız - Denge - Çözünürlük Deng.
6
7
9
İndirgenme - Yükseltgenme Tepkimeleri
1
2
10
Organik Kimya
10
12
BİYOLOJİ
2012 LYS
2011 LYS
1
Hücre ve Organeller
1
2
Boşaltım Sistemi
1
2
3
Besinler ve Özellikleri
1
4
Enzimler ve Özellikleri
5
Oksijensiz Solunum
6
Virüsler
7
Üreme ve Gelişme
3
8
Fotosentez
1
9
Bitki Biyolojisi
6
4
10
Canlıların Sınıflandırılması
2
11
Ekoloji
4
3
12
Evrim
1
2
13
Oksijenli Solunum
1
1
14
Sindirim Sistemi
1
15
Protein Sentezi
2
16
Yönetici Moleküller
1
17
Hormonal Sistem
1
1
18
Hayvansal Dokular
19
Sinir Sistemi
1
1
20
Taşıma ve Dolaşım Sistemi
2
3
21
Bağışıklık Sistemi
22
Solunum Sistemi
2
1
23
Destek ve Hareket Sistemi
1
24
Mayoz Bölünme
1
25
Kalıtım
4
2
26
Metabolizma
27
Popülasyon Genetiği
28
Hücre Bölünmeleri
1
29
Hücre Metabolizması
30
Bitkilerde Üreme
31
Hücresel Solunum
1
32
Davranış
1