Kpss-B Grubu Ne Demektir?

Kpss-B Grubu Ne Demektir?

Kpss-B Grubu Ne Demektir?

Kpss-B grubu hem lisans hem önlisans hem de ortaöğretim mezunlarının girdiği bir sınavdır.

Lisans mezunları için kpss-b kadroları Kpss-A kadroları dışında kalan kadrolardır. Yani Kpss-A kapsamında yer alan müfettiş, uzman, kontrolör yardımcılığı ve denetmen kadroları ile Başbakanlık, Bakanlıklar, Müsteşarlık ve Kaymakam Adayları kadroları dışında yer alan bütün kamu kurum kadroları Kpss-B kadroları içinde yer almaktadır.

Kpss-B kadrolarını genel olarak memur, psikolog, mimar, veteriner, teknisyen, tekniker, müdendis ve benzeri kadroları olarak sıralayabiliriz.

Kpss-B kadroları dahilindeki kamu kurumlarına atamalar kpss-b puanına göre yapılmaktadır. Kpss-A‘da yer alan ek sınav-mülakat kpss-b kadrolarında yer almamaktadır.

Kpss-b sınavları iki yılda bir yapılır. Bu yıllar çift yıllardaki sınavlardır. 2012 kpss, 2014 kpss, 2016 kpss gibi devam eder.

Kpss-b grubu kadrolara atanmak isteyen adaylar genel yetenek ve genel kültür sınavına girerler. Puanlarının geçerlilik süreleri 2 yıldır.

13-05-2013