Kızılay'ım

KIZILAYIM

Giyindirmek, barındırmak,
Kızılayın görevidir,
Onun için Kızılayım
Yoksulların bir evidir

Savaşlarda yaralıya
Yardım için el uzatır.
Fakirlere kimsesize,
Ocağında AŞ kaynatır

Deprem, yangın, su baskını
Evler yakar, evler yıkar
Felaketler çok olsa da
Kızılayım hemen bakar

Yardım edip Kızılaya
Biz de, biraz güç katalım
Yararını anlatarak
Kızılayı yaşatalım
Hasan Şen

Benzer Şiirler: Kızılay Haftası Şiirleri