İstiklal Marşımız

İstiklal Marşımız

Kana bulanan topraklar ve gözyaşı,

Mehmet Akife yazdırdı İstiklal Marşı,

Kahramanlıklarımız titretirken arşı,

Dizelere dökülüyordu İstiklal Marşı.

Şanlı bayrağımıza adanmıştır marşımız,

Kutsanmıştır, şafaklarda yüzen sancağımız,

1921 yılında kabul edildi İstiklal Marşımız,

Arkasından kazanıldı kurtuluş savaşımız.

Marşımızda bayrağımızdan gülmesi istenir,

Kötü gidişata karşı ondan medet beklenir,

Yoksa hakların helal edilmeyeceği söylenir,

Bu satırlarda millet için Rabbe dua edilir.

İstiklal Marşımız şanlı mazimizi hatırlatır,

Özgürlüğe vurulacak zincirleri çatlatır,

Türk milletinin gücünü dizelere yansıtır,

İşte İstiklal Marşımız böyle bir marştır.

sorubak