İstiklal Marşı İçin

Seni okuyan coşar, dinleyen duygulanır,
Güvenlice söyleyen yürekten onurlanır.
Her dize bir destandır, Akifçe yaratılmış,
Her dörtlükte bir kavram, İnançla anlatılmış!

Bayrağımı çekerken göklere coşkuluca,
Bir ağızdan söyleriz, isteyerek topluca.
İşgallere uğramış u ulusun ıkalemi,
Savaşan bir yürekle anlattı milletini.

Milletin özgürlüğü dize dize işlendi,
Akifin kaleminden kahramanluk dillendi.
Batının zırhlarına açtı yiğit bağrını,
Cennete benzeterek, anlattı vatanım!

Akif (ki dizelerde kurtuluşu yaşattı,
İnançla seslenişle, yeni bir marş yarattı.
Yalvardı bayrağına dalgalan ve coş diye.
Bu millî marşımızı etti bize hediye

Bu yalnız bir marş değil, kurtuluşun destanı,
Ezgi ve şiirinden marşını iyi tanı!
Vatandaşa güç veren yüksek moral kaynağı,
Söylendikçe coşmakta göklerde Türk Bayrağı.