İlköğretim Haftasıyle ilgili Güzel Sözler

- Bilgisiz insan, meyvesiz ağaca benzer.
- Milletimizi gerçek saadete ulaştıracak irfan ordusudur.
- İlköğretim davası, insan olma, ulus olma davasıdır.
-En önemli ve verimli vazifelerimiz, milli eğitim işleridir.
- Yurt kalkınmasının temeli ilköğretimdir.
- Öğrenim, aklın gücünü geliştirir.
-Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır.
- İlköğretim geleceğin temelidir.
- Bilgisiz insanın dostluğundan, bilgili insanın düşmanlığı daha iyidir.
- Okul gençliğe; insanlığı, saygıyı, ulusu ve ülkeyi sevmeyi öğretir.
- İlköğretimin değerini her yurttaşa anlatmak ulusal bir görevdir.
- Bilen, bilmeyenden sorumludur.
- Bilmek demek, yapmak demektir.
- Türkiye Cumhuriyeti in temeli kültürdür.
- Okul, uygarlığın geliştiği yerdir.
- Bir okul açılırsa, bin hapishane kapanır.
- Okulları olan bir milletin istikbali emniyettedir.
- Okul bir anne gibidir, bizi sever ve yetiştirir.
-Okul, hayata hazırlanış değil, hayatın ta kendisidir