İlköğretim Haftası

Bu hafta büyük hafta, 
Defter ve kitap rafta, 
Eğitimle bir safta, 
Kalmamalıyız lâfta… 

Biz çok öğreneceğiz, 
Eğitim, öğretimle, 
Cahil değiliz artık, 
Öğretmenle, bilgiyle… 

Benzer Şiirler: İlköğretim Haftası Şiirleri