Hz.İbrahim Nesli

Hz. İBRAHİM NESLİ

Şu alemin tertemiz nebileri,

Rabbimin Nuh’a selamı geldi,

Halil-ül Rahman hakkın velisi,

Alemlerin rahmeti Muhammet Ali.

 

İsmail, İshak nesline bereket yağar,

Yergök ehli İshak soyuna ağlar,

Hasan Hüseyin evliyalarla duaya dura,

Alemlerin rahmeti Muhammet Ali.

 

Zalimin, bak İshak soyuna kastına,

Yakup’un gözünden yaşların akışına,

Koyun kuzuyu güderdi kırda, bağda,

Alemlerin rahmeti Muhammet Ali.

 

Teccal şeytan sinsi sinsi sevindi,

Zalim Şeytan Yusuf’u kuyuya indirtti,

Allah; İbrahim’i, Yusuf’a ağlarken gördü,

Alemlerin rahmeti Muhammet Ali.

 

Allah’ın rahmeti müminlere indi,

Hak emriyle Yusuf kurtuluşa erdi,

Yakup’un gözleri yaşlar içindeydi,

Alemlerin rahmeti Muhammet Ali.

 

Güzel dost Cebrail ile Buda’ya selam,

İbrahim evlatlarına yakışmaz haram,

Yusuf da Şeytan tuzağında perişan,

Alemlerin rahmeti Muhammet Ali.

 

Rabbimin rahmetiyle hidayeti buldu,

Allah’a tevekkül edip imana erdi,

Yakup da ağlar Yusuf Yusuf derdi,

Alemlerin rahmeti Muhammet Ali.

 

Zalimler Allah’ı perişan edemez,

İbrahim, Yakup gözünden yaş dinmez,

Yetiş Rabbim Şeytan aman bilmez,

Alemlerin rahmeti Muhammet Ali.

 

Yetiş Rabbim İbrahim nesli perişan,

Elleri semada halleri pek yaman,

Azgın Teccal dinlemez aman,

Alemlerin rahmeti Muhammet Ali.

 

Rabbimin nuru tamam olacak,

Muhammed, Ali nesli gülecek,

İbrahim evlatlarının katili helak olacak,

Alemlerin rahmeti Muhammet Ali.

 

Hasan Hüseyin Bayar

Hasan Hüseyin BAYAR

Benzer Şiirler: Dini Şiirler