Göklerde, Yerde Övülen Allah

               Göklerde, Yerde Övülen Allah

 “İyi bilirim, göklerin-yerin egemenliği yalnız onun” dedim,

Hakka eğilerek yüzümü, gökleri ve yeri yaratana çevirdim.

Övgüler olsun karanlıkları ve aydınlığı var eden Rabbime,

O, göklerde, yerde övülen (tek) Allah ır

 

Söylüyorum egemenlik, hükümdarlık yalnızca senin!

Hüküm, hikmet sahibi, her şeyden haberdar olanın!

Gizlimi-açığımı, hayır-şerde ne kazandığımı bilenin,

O, göklerde, yerde övülen (tek)  Allah ır

 

Gerçekten ben, sizin ortak tuttuğunuz şirkten uzağım.

Övgüler söyler dilim, alemleri yoktan var eden Allaha,

İlâhımız yalnızca Allah, O dan başka ilâh yok. Vallaha.

O, göklerde, yerde övülen (tek) Allah ır

 

Doğrusu yalnızca Allah’a dua ederim, şefaatini dilerim.

Gecede, gündüzde barınan her şeyin sahibi seni bilirim,

Göklerin, yerin gaybını ne güzel bilen ne güzel görensin.

O, göklerde, yerde övülen (tek) Allah ır

 

Rabbimin rızasını isteyerek, sabah-akşam dua eden,

O dilerse yalvardığınız belayı üzerimizden kaldıran,

Hamdolsun o alemlerin Rabbine, merhamet eyleyen,

O, göklerde, yerde övülen (tek) Allah ır

 

“İman eden mümine dürüstlük yolunda korku yok.” Dedi.

Hüküm ancak O’nun. Helali bilin, iyiyi kötüden seçin, emri.  

Kulunu seven, esirgeyen, bağışlayan, merhamet eyleyen,

O, göklerde, yerde övülen (tek) Allah ır

 

Gaybın anahtarları yanında, evvelimi- ahirimi hep bilirsin.

Karada ve denizde yerin karanlıklarında ne varsa görürsün.

“Rabbinin bilgisi-izni olmadan kim şefaat edebilir?” dedin.

O, göklerde, yerde övülen (tek)  Allah ır

 

Ölüden diri, diriden ölü çıkaransın. Gökten suyu indirensin,

Suyla her çeşit bitkiyi, meyveyi,  yeşillikleri bitiren sensin,

Hurma, üzüm bağları, zeytin ve nardan rızkımı verensin,

O, göklerde, yerde övülen (tek) Allah ır.

 

Göğü, yeri yerli yerince yaratan hikmet sahibine baktım,

 "Ol!" deyince hemen oluverir. Var edenin dinine inandım.

 Görülmeyeni, görüleni bilen, her şeyden haberdar olansın,

O, göklerde, yerde övülen (tek) Allah ır

 

Şüphesiz Rabbimiz hikmet sahibi, yüce, azametlisin.

Nuh, İbrahim, İshak ve Yakup’un, iyilerin velisi sensin.

Davud, Süleyman, Eyyub, Yusuf, Musa, Harunu çok sevdin,

O, göklerde, yerde övülen (tek) Allah ır.

 

De ki: “Öyle ise en mükemmel delil Yüce Allah’ın katında.”

Zekeriyya, Yahya, İsa ve İlyası iyiler edenin şanında,

Eğer dileseydi, hepinizi hidayete erdirirdi, yazılı Kuran’da,

O, göklerde, yerde övülen (tek) Allah ır

 

Tüm övgüler Allaha, Kuranı insanlık dünyasına indirdi.

Salât ve selam Muhammed’e, Zikri insanlığa tebliğ etti.

İsmail, Elyesa, Yunus ve Lutu alemlere üstün eyledi.

O, göklerde, yerde övülen (tek) Allah ır

 

“Yetimin malını yeme, ölçüde-tartıda adil ol.” diye emretti.

Şüphesiz Allah, o zalimler topluluğunu doğru yola iletmedi.

Kuran’a uyun ve Allah an korkun, size rahmet eylesin. Dedi.

O, göklerde, yerde övülen (tek) Allah ır

 

Söylerim: Benim namazım, ibadetim, hayatım Allah içindir,

Hasan Hüseyin’in ölümü, varlığı, canı, sevgisi senin içindir.

Rabbim, müminleri doğru yola iletti. Dosdoğru dine,

O, göklerde, yerde övülen (tek) Allah ır

Hasan Hüseyin BAYAR

Benzer Şiirler: Dini Şiirler