Gaziler Günü

GAZİLER GÜNÜ

13 Eylül 1921 de kazanılan Sakarya Zaferi in hemen ardından, 14/15 Eylül gecesi, Batı Cephesiş Kumandanı İsmet Paşa ile Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Edirne ve Kozan Milletvekilleri sıfatıyla Büyük Millet Meclisi Reisliği e cepheden telgrafla şu önergeyi gönderdi:


Bizzat muharebe meydanındaki tedabiriyle muzafferiyetin amil ve müessiri olmuş Başkumandan Musatafa Kemal Paşa Hazretlerine müşirlik rütbesi ile gazilik ünvanı tevcihini teklif ve istirham ederiz. Büyük Millet Meclisi in bu teveccühünün milletimiz tarafından doğrudan doğruya bütün orduya müteveccih bir eser-i takdir ve taltif olacağı kanaaatinde bulunduğumuzu arz eyleriz.


Sakarya Meydan Muhaberesinin kazanılmasından sonra, 19 Eylül 1921 tarihinde, TBMMsince Başkomutan Mustafa Kemal ATATÜRKe, MAREŞAL rütbesi ile GAZİ ünvanı verilmiştir.

19 Eylül, GAZİLER GÜNÜ olarak kutlanmaktadır. Gaziler gününde yapılacak törenler, Başbakanlığın 24 Ağustos 2004 tarih ve 25209 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmeliği esaslarına göre düzenlenir

Benzer Şiirler: Gaziler Günü Şiirleri