Ey İman Eyleyenler!

        Ey İman Eyleyenler!   (dua)

 Allah an korkun, Ey iman eyleyenler! 

İman eyleyip salih amel işleyen müminler,

İyilik ve takva üzerine yardımlaşır kalpler,

“Allah bağışlayan, çok merhamet edendir.”

 

“Nefsimde olanı, gaybları bilen yalnız sensin!"

“Şüphesiz sen daima üstün, hikmet sahibisin"

 

Allah an korkun, Ey iman eyleyen müminler!

Hak için salih amel işleyen insanı kamiller,

O, dilediğini yaratır. Allah, her şeye kadir.

Allah daima üstün, hikmet sahibi alim’dir.

 

“Nefsimde olanı, gaybları bilen yalnız sensin!"

“Şüphesiz sen daima üstün, hikmet sahibisin"

 

Allah an korkun, Ey iman eyleyen diller!

Şahit oluruz ki, varsın, birsin ve yücesin.

Sübhan, işiten, bilen, gören sensin, sen.

Rabbim bağışlayan, göğüslerin özünü bilen.  

 

Nefsimde olanı, gaybları bilen yalnız sensin!"

Şüphesiz sen daima üstün, hikmet sahibisin"

 

Allah an korkun, Ey iman eyleyen gönüller!

“Şüphesiz Allah, adaletli davrananları sever.”

“Onları izniyle karanlıktan aydınlığa erdirir.”

Allah an korkan kurtuluşa erenin kendisidir.

 

“Nefsimde olanı, gaybları bilen yalnız sensin!"

“Şüphesiz sen daima üstün, hikmet sahibisin"

 

Allah an korkun, Ey iman eyleyen kalpler!

“Her kim imanı inkâr ederse, ameli boşa gider,”

Ahireti zarara uğrayan inkarcı gafil, bi çare gider,

Allah, çok bağışlayan ve çok merhamet eyleyendir.

 

“Nefsimde olanı, gaybları bilen yalnız sensin!"

“Şüphesiz sen daima üstün, hikmet sahibisin"

 

Allah an korkun, Ey iman eyleyen iman ehli!

İyi sözünüzü yerine getir, nankör olmayın.

Yardımlarınızı iyilik ve takva üzerine yapın,

Allah katında mağfiret, büyük mükafat vardır.

 

“Nefsimde olanı, gaybları bilen yalnız sensin!"

“Şüphesiz sen daima üstün, hikmet sahibisin"

 

Allah an korkun, Ey iman eyleyen kullar!

“Allah’a ulaşıp teslim olmayı dileyen müminler,”

"Size iyi ve temiz şeyler helal kılındı." bilmeyenler.

“Allah an korkun, O a yaklaşmaya vesile arayın.”

 

“Nefsimde olanı, gaybları bilen yalnız sensin!"

“Şüphesiz sen daima üstün, hikmet sahibisin"

 

Allah an korkun, Ey iman eyleyen yer gök ehli!

“Zikirle rızasına uygun hareket edenleri sever.”

“Sevdiğini, izniyle karanlıktan aydınlığa erdirir,”

“Yüce Rabbim daima üstün, hikmet sahibi birdir"

 

“Nefsimde olanı, gaybları bilen yalnız sensin!"

“Şüphesiz sen daima üstün, hikmet sahibisin"

 

Allah an korkun, Ey iman eyleyen dostlar!

Rahmetin deryası, Zebur ile Tevratı severim,

Hidayet rehberi ve bir öğüt olan İncili dinlerim.

Geçmiş kitapları tasdik eden Kurân ı hak bilirim.

 

“Nefsimde olanı, gaybları bilen yalnız sensin!"

“Şüphesiz sen daima üstün, hikmet sahibisin"

 

Allah an korkun, Ey iman eyleyen alimler!

“Gizli olanı bilen yalnız sensin, sen!" der söylerim,

“Allah an daha güzel hüküm veren kim olabilir?”

“Şüphesiz Allah dilediği hükmü verir,“ izzetlidir.

 

“Nefsimde olanı, gaybları bilen yalnız sensin!"

“Şüphesiz sen daima üstün, hikmet sahibisin"

 

Allah an korkun, Ey iman eyleyen kullar!

“Kim Allahın indirdiğiyle hükmetmezse,”

“İşte onlar kâfirlerin ta kendisidir.” bir bilse,

Allah an korkmayı, imana ermeyi dilesene.

 

“Nefsimde olanı, gaybları bilen yalnız sensin!"

“Şüphesiz sen daima üstün, hikmet sahibisin"

 

Allah an korkun, Ey iman eyleyen erenler!

Hak sizden razı olmuş, sizde Hak’tan razı olmuş,

Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarmış,

Yüce Allah dilediğini aziz, hikmet sahibi eylemiş.

 

“Nefsimde olanı, gaybları bilen yalnız sensin!"

“Şüphesiz sen daima üstün, hikmet sahibisin"

 

Allah an korkun, Ey iman eyleyen insanlar!

Hz. Buda’nın; barış, adalet, huzur dolu Budizmi,

Hasan Hüseyin’in iman eylediği Muhammed dini,

“Şüphesiz Aziz Allah dilediği hükmü verir.” İlkesi.

 

“Nefsimde olanı, gaybları bilen yalnız sensin!"

“Şüphesiz sen daima üstün, hikmet sahibisin"

Hasan Hüseyin BAYAR