Eğitim-İş: Görevden Uzaklaştırılanların Göreve İadeleri Zorunlu

Eğitim-İş: Görevden Uzaklaştırılanların Göreve İadeleri Zorunlu

Eğitim-iş tarafından yapılan açıklama,

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminin sonrasında pek çok kamu kurumu ve MEB bünyesindeki çok sayıda kamu görevlisi FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında 657 sayılı Kanunun 137. Maddesi gereği görevden uzaklaştırılmış bulunmaktadır.

Sonrasında ise bu görevden uzaklaştırılan kamu görevlilerinden bir kısmı yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden ihraç edilmiş, bir kısmı hakkında ise herhangi bir disiplin cezası ya da başkaca bir idari tasarruf uygulanmamıştır. Ancak görevlerine de henüz iade edilmemişlerdir.

Bilindiği üzere 657 sayılı Kanunun 142. ve 145. maddeleri gereğince idari soruşturma kapsamında uygulanan görevden uzaklaştırma tedbiri en çok 3 ay süreyle uygulanabilmekte ve bu sürenin sonunda hakkında işlem yapılmayan kamu görevlilerinin görevlerine iadesi yasa gereği zorunludur. Buna uyulmaması halinde ise yine aynı Kanunun 139. maddesinde öngörülen cezai, mali ve hukuki yaptırımlara muhatap olunacağı bilinmelidir.

Bu nedenle 3 aylık süre gözetilerek hakkında herhangi bir tasarruf uygulanmayan kamu görevlilerinin görevlerine iadeleri zorunludur. Konuya ilişkin olarak Bakanlığa, Sendikamızca başvuruda bulunulmuştur. Ayrıca 3 aylık süresi dolanların da örnek dilekçelerini vermelerini öneriyoruz.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Bakanlığa yazılan yazı