Eğitime hazırlık ödeneği 11 Eylül'de ödenecek

Eğitime hazırlık ödeneği 11 Eylül'de ödenecek

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere hazırlık ödeneğinin 11 Eylülde ödeneceğini açıkladı.

İşte Milli eğitim Bakanlığı ın konuyla ilgili resmi yazısı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı: 10903426-841.99-E.13157473

Konu: Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği

Bilindiği üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 32 ci maddesinde, \Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzmanı yardımcıları dahil) her öğretim yılında bir defaya mahsuz olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir.\ hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan; 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 3. Dönem Toplu Sözleşmenin \Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme\ bölümünün \Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği\ başlıklı 12 ci maddesinde, \657 Sayılı Kanunun Ek 32 ci maddesinde öngörülen öğretim yılına hazırlık ödeneği; 2016 yılında 1000 TL, 2017 yılında 1050 TL olarak ödenir.\ hükmü ile 6767 Sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinin \IV-Diğer Ödemeler\ kısmının 3üncü maddesinde de; \657 Sayılı Kanunun Ek 32 ci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği; öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50si oranında yapılır.\ ifadesi yer almaktadır.

Bu kapsamda, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara 1050 TL öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 11.09.2017 tarihinden itibaren ödenmesihususunda gereğini rica ederim.

İsmet YILMAZ

Milli Eğitim Bakanı