E Ticaret meslek Elemanı mesleği ve iş olanakları

E Ticaret meslek Elemanı mesleği ve iş olanakları
  • 14-07-2012

E Ticaret meslek Elemanı mesleği ve iş olanakları

TANIM

e-Ticaret Meslek Elemanı internet üzerinden ürün ve hizmetlerin alınıp satılmasını sağlamak üzere geliştirilmiş yazılım programını kullanan kişidir

A- GÖREVLER

e-Ticaret Meslek Elemanı çalıştığı kuruluşun stratejik ve teknolojik olarak elektronik ticaret yapabilmesini sağlamak üzere; 
- e-Ticarete geçmek isteyen firmaların anlayışını yansıtan, ticari amaçlarına ve hukuk kurallarına uygun bilgisayar yazılım (program) sistemlerini kurar,
- İnternet üzerinden mevcut işi aktarır,
- Müşteri isteklerini saptayarak elektronik ortamda cevaplayan internet temelli yazılım ürünleri üretir,
- Müşteri şikayetlerini alır, sınıflandırır, çözüm üretir,
- Teknolojik yenilikleri izler, uygulamalarında kullanır,
- Firmalara elektonik ticarete geçişle ilgili danışmanlık veya eğitim hizmeti verebilir,
- Her an değişebilen rekabet şartlarında işletmelerin zarar görmemesi için stratejik danışmanlık hizmeti verebilir. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
- Bilgisayar, çeşitli yazılım programları, 
- Faks, telefon, televizyon,
- Elektronik ödeme ve para transfer sistemleri,
- Elektronik veri değişim sistemleri (EDI),
- İnternet. 

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

e-Ticaret meslek elemanı olmak isteyenlerin;
- Matematiksel kavramlarla düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip,
- Girişimci ve analitik düşünme gücüne sahip,
- Dikkatli ve ayrıntıları algılayabilen,
- Ticaret ve büro işlerine ilgili, 
- Derinliğine araştırma ilgisine sahip, 
- Sorumluluk sahibi, sabırlı ve sakin,
- Eleştiriye açık,
- Uzak görüşlü ve risk alabilen,
- Değişik görüşlere ve yeniliklere açık,
- Tertipli ve düzenli çalışma alışkanlığı olan,
kimseler olmaları gerekir.
Yabancı dil bilgisine sahip olmak ve teknolojik yenilikleri takip etmek başarıyı artırıcı bir özelliktir. 

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

e-Ticaret meslek elemanları; genellikle kapalı, temiz, bol ışıklı ve klimalı büro ortamında çalışırlar. Birinci derecede verilerle uğraşırlar.

Firmalara danışmanlık hizmeti veren şirketlerle çalışıldığında müşteri istek ve şikayetlerini almak, eğitim ve bilgilendirme amacıyla seyahatler yapabilir. 
İşbaşında diğer çalışanlarla ve hizmet satın alanlarla iletişim halindedirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, aşağıdaki üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının 
“e-Ticaret” bölümünde verilmektedir. Bunlar;
- İzmir Ekonomi Üniversitesi MeslekYüksek Okulu (İzmir)
- İstanbul Kültür Üniversitesi İşletmecilik MYO (İstanbul),
_ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çan M.Y.O. e- Ticaret Bölümü.

İzmir Ekonomi Üniversitesi bu önlisans programında henüz mezun vermemiştir. 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Bilgisayar,
- Matematik,
- İngilizce. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin; Bilgi İşlem, Bilgisayar, Bilgisayar Donanım, Bilgisayar İşletimi, Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği, Bilgisayar Yazılım, Bilgisayar Proğramcılığı, Bankacılık, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetleri (Demiryolu), İşletme, İşletmecilik (Demiryolu), Muhasebe, Sigortacılık, Tesis İşletmeciliği, Ticaret, Bilgisayarlı Muhasebe, Ticaret Liselerini Kol Ayırımı Olmadığı Dönemlerde Bitirenler, A- Grubu (Ticaret Lisesi Fen) bölümlerinden mezun olanlar “e-Ticaret” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. 

Şu an yürürlükte olan sınav sistemine( ÖSYS) göre sınavlı olarak diğer lise mezunlarından öğrenci alan yüksek öğretim kurumu bulunmamaktadır. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitimin süresi 1 yıl ingilizce hazırlık + 2 yıldır.
- İzmir Ekonomi Üniversitesi MYO’nda öğretim dili ingilizcedir.Bir yıl süreli ingilizce hazırlık sınıfı zorunludur. İngilizce yeterlik sınavında yada uluslararası sınavlarda (TOEFL-İELTS) başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa devam edebilirler. 
- İstanbul Kültür Üniversitesi İşletmecilik MYO’nda isteyen öğrencilere kontenjan dahilinde ingilizce hazırlık proğramı uygulanır.

e-Ticaret programının temel amacı; gelişen teknoloji ile hızla değişen ticaret alanında oluşacak yenilikler ve sonucu olarak ortaya çıkan fırsatlardan yararlanabilecek, ticaret alanındaki teknolojik gelişmeleri takip edebilecek, uygulayabilecek ve stratejik kararlar alabilecek ekemanlar yetiştirmektir. 

Eğitim süresince öğrencilere; genel işletme, iktisada giriş, pazarlama ilkeleri, genel matematik ve istatistik, genel hukuk bilgisi, bilgisayar, makroiktisat, davranış bilimleri, e-Ticaret ilkeleri, ticaret hukuku bilgisi, yönetim ve organizasyon, internet programcılığı, pazarlama iletişimi, uluslararası pazarlama, görsel programlama veri yapıları ve programlama, grafik ve animasyon, marka ve marka stratejileri gibi meslek derslerinin yanında, Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi genel kültür dersleri verilmektedir. 

Ayrıca, 2 yıllık eğitim süresince sömestr tatilinde yada yaz aylarında işletmelerde yapılmak üzere toplam 12 haftalık zorunlu stajları vardır. 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "e-Ticaret" ön lisans diploması ve "e-Ticaret Meslek Elemanı" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

İnternetin hızla yaygınlaşması, elektronik ticareti, ticari işlemlerin yürütülmesinde yeni ve çok etkin bir araç haline getirmiştir. Elektronik ticaret, tüm dünyada ticaretin serbestleştirilmesi eğilimi ile birlikte, son on yılda yaşanan ve bilgi iletişimini kolaylaştıran teknolojik gelişmelerin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Artık her iş ve hizmet için internet üzerinden çalışacak satış kanalları (web siteleri, sanal mağazalar, e-dükkan, vb) oluşturulabilmektedir. Özellikle bilgisayar, kitap, CD, turizm rezervasyonu, bilet, ikinci el araba, moda-tekstil ürünleri ve yan sanayi, emlakçılık, çiçekçilik vb. ürün ve hizmetlerin elektronik ticareti yapılmaktadır. Ülkemizde kitap, kaset, cd, çiçek, elektronik ürünler, giyim, bilgisayar, gıda vb. ürünlerin internette doğrudan müşteriye satış yapan sanal mağaza sayısı giderek artmaktadır. (Ankara Sanayi Odası verileri). 
Elektronik ticaretin büyüme gidişatını gören ve bu yeni pazarda yerini almak isteyen çok sayıda şirket rekabette geri kalmamak için internet üzerinde site açmaya başladı. Bir çok ünlü marka sanal mağaza açarken, internet servis sağlayıcıları, oluşturdukları alışveriş merkezlerinde sanal mağaza kiralamaya başladılar. Bu gelişmeler elektronik ticaret konusunda danışmanlık hizmeti veren şirket sayısının da artmasına yol açmıştır.

e-Ticaret meslek elemanları kamu ve özel sektörün e-Ticarete geçişleri ile ilgili program hazırlama, kullanıcıları eğitme ve stratejik danışmanlık hizmetlerini verme amacıyla e-Ticaret yapan bütün işletmelerde çalışabilirler. 
Elektronik ticaret özellikle küçük ve orta büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için uygun bir ticaret şekli olduğundan bu işletmelerde iş bulma olanakları oldukça yüksektir.Kendi adlarına işyeri açabilirler. 

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ EĞİTİM SÜRESİNCE 

Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının sağladığı burslardan yararlanabilirler. 
Ders saatleri dışında özel şirketlerde kısa süren işler için çalışma olanağı bulabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonunda; kamu sektöründe çalışanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir. 
Özel şirketlerde çalışıldığında ücretler anlaşmalara göre belirlenmektedir. Genellikle asgari ücretin 4-6 katı civarında ücret alınmaktadır. Deneyimi olanlarda bu rakam çok daha fazla olabilmektedir.

G-MESLEKTE İLERLEME

Mezunları özel eğitim kurumlarının açtığı; DATA Sistem, MCSE, Microsoft Sistem Mühendisliği, ORACLE, E-Business vb. kurslara katılarak meslekte uzmanlaşılabilir. 

BENZER MESLEKLER

- Bilgisayar Programcısı,
- Bilgisayar Mühendisi.

H- EK BİLGİLER

e-Ticaret (elektronik ticaret): Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden insan faktörü olmaksızın yapılmasıdır. 
e-Ticaret (elektronik ticaret) bilgisayar ağları üzerinden, reklam ve pazar araştırması, sipariş ve ödeme ile teslim olmak üzere üç aşamada gerçekleşmektedir. 
Reklam ve Pazar Araştırması: Mal ve hizmetin alım-satımı öncesi firmaların elektronik ortamda bilgilenmesi ve araştırma yürütmesi işlemlerini,
Sipariş ve Ödeme: Firmaların elektronik ortamda buluşması ve ödeme sürecini,
Teslim:Taahhüdün yerine getirilmesi yani malın veya hizmetin müşteriye teslimi ile satış sonrası bakım, destek vb. hizmetlerin temin edilmesi gibi eylemlerden oluşan işlemleri kapsamaktadır.
e-Ticaret , firmalara en iyi tedarikçiyi (mal ve hizmet sağlayıcıyı) seçme ve tüm dünyaya satış yapma olanağı sağlamaktadır. e-Ticaret firmalararası ticarette maliyetlerin azaltılması ve verimliliğin arttırılmasında da önemli rol oynamaktadır.
e-Ticarette taraflar genel olarak dört ayrı başlıkta incelenebilir.
Firma-Firma: Firmaların elektronik ortamda mal sağlayıcı firmaya sipariş vermesi, faturalarını temin etmesi ve bedellerini ödemesi şeklindeki ticari işlemleri kapsar.
Firma-Müşteri: Sanal mağaza uygulamaları ile internette firmaların elektronik ortamda, bilgisayardan otomobile, kitaptan pizzaya birçok ürünün doğrudan tüketiciye satışını yapmakla ilgili ticari işlemleri kapsar.
Firma-Kamu: Firmalar ile kamu kuruluşları arasındaki ticari işlemleri kapsayan bu bölümde kamu ihalelerinin internette yayınlanması ve firmaların elektronik ortamda teklif vermeleri, vergi ödemeleri, gümrük işlemleri vb. işlemler yapılabilmektedir.
Birey-Kamu: Bu kategoride ehliyet, pasaport başvuruları, sosyal güvenlik primleri ile vergi ödemeleri vb. uygulamalar ile Elektronik Devlete geçişin sağlanması planlanmaktadır.
Şu an için piyasadaki çalışmalar bilgisayar programcıları, bilgisayar mühendisleri ya da bu alanda özel eğitim kurumları tarafından verilen uzmanlık eğitimi almış kişiler tarafından yürütülmektedir.

resim

GÜNCEL SORULAR VE CEVAPLAR

Sürekli güncellenen içeriği ile kendini daima yeni tutabilen sınav siteniz sorubak.com
resim

EN GÜNCEL EĞİTİM HABERLERİ

Eğitim alanında ki en güncel haberlere anında erişim sağlayabilirsiniz.
resim

KULLANICI DOSTU ARAYÜZ

Web sitemizde yer alan içeriklere kolay ulaşabilmeniz için arayüzü özenle tasarladık.
resim

GÜNCEL SORULAR VE CEVAPLAR

Sorubak.com olarak tüm sınavlar hakkında detaylı bilgileri web sitemize özenle ekliyoruz.