Dünya Konut Günü (Açıklama,Şiir)

Birleşmiş Milletler kararı gereğince tüm dünyada ve ülkemizde Ekim ayının ilk Pazartesi günü Dünya Konut Günü ve Dünya Habitat Günü olarak kutlanmaktadır. Böylesi bir günün ve etkinliklerin Birleşmiş Milletler düzeyinde ele alınması, tüm insanlık için temel bir hak olan yeterli ve sağlıklı barınma hakkının devletler ve kentler düzeyinde karşılanması düşüncesinden hareketle ortaya çıkmıştır.

Her yıl farklı bir tema ile gerçekleştirilen ve bu yıl 4 Ekime rastlayan 2010 yılı etkinliklerinin Daha İyi Kent, Daha İyi Yaşam ana teması çerçevesinde yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Daha İyi Kent, Daha İyi Yaşam ana temasının seçilme nedeni; kolektif bir bakış açısıyla, potansiyelini ve olanaklarını tüm kültürel, yaş ve gelir düzeyine ilişkin eşitsizlikler ve uyumsuzlukları ortadan kaldırmayı amaçlayan donanımlara haiz, sürdürülebilir kentlerin oluşturulmasına dikkat çekilmesidir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 1985 yılında aldığı bir kararla oluşturulan Dünya Konut Günü, her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü kutlanmaktadır.
Bir Dünya Konut Günü ilan etmenin ardındaki temel düşünce ve amaç, hükümetlere, yerel yönetimlere ve genel olarak kamuoyuna insan yerleşimlerini daha iyi bir hale getirmenin ne kadar acil bir sorun olduğunu hatırlatmaktır.

Türkçeye yıllardır resmî olarak, ancak biraz da yanıltıcı bir şekilde, Dünya Konut Günü olarak giren World Habitat Day, aslında salt konut değil, yerleşimlerle ilgili konuların tümünü içermekte ve her yıl bu konu veya sorunlardan birini ana tema seçerek, vurgulamaktadır.

Birleşmiş Milletlerin insan yerleşimi konularından sorumlu birimi UN-HABİTATın Dünya Kentlerinde Su ve Kanalizasyon başlıklı yeni bir raporuna göre, örneğin sadece Afrikada, bu kıta nüfusunun yüzde ellisini oluşturan 150 milyon kentli, yeterli sudan yoksun olarak yaşamakta, yaklaşık 180 milyon kişiye ise kanalizasyon hizmeti ulaşmamaktadır ve gerçek durum, resmî istatistiklerin ortaya koyduğu manzaradan çok daha kötü ve vahimdir.
Birleşmiş Milletler, kentlerin temiz su, gerekli kanalizasyon altyapısı ve diğer temel hizmetlerden yoksun çöküntü bölgelerinin dünyada yaşam için en büyük tehdidi oluşturan çevreler olduğunu ifade etmektedir.

Dünya Konut Günü için planlanan diğer etkinlikler arasında uluslararası bir su konferansı, Latin Amerika ve Karaib Kentleri için Su Programının başlatılması ve çöküntü bölgelerindeki koşulları iyileştirmeyi ve en fakir kesimlere yardım etmeyi amaçlayan, yenilikçi projeler bulunmaktadır.
Birleşmiş Milletler, yönetimlerin ve tüm insanların dünyadaki su ve kanalizasyon sorununun kentlerle ilgili temel bir konu olduğu konusunda bilinçlendirilmesi için üye ülke hükümetlerini ve sivil toplumdaki diğer ortakları kendi ülkelerinde etkinlikler düzenlemeye çağırmaktadır.

Hükümetler, özellikle gazete, radyo ve televizyonu kullanarak, basın bildirileri, konferanslar, video ve diğer görsel-işitsel desteklerle, yapılan etkinliklere dikkat çekebilir.
Hükümetler, basında çıkacak yazılar, radyo ve televizyonlarda yayınlanacak dokümanter programlar ve bu ortamlarda düzenlenecek politika belirlenmesinde yetkili olan kişilerin, kamu görevlilerinin, meslek adamlarının ve gazetecilerin katılacağı panellerle su temini, kanalizasyon ve drenaj yönetimi konularına dikkat çekebilir. Bilgilendirme kampanyaları ve tiyatro gösterileri de bu sorun ve konularda bilinçlendirme araçları olarak kullanılabilir.
Hükümetler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları bu özel günden yararlanarak, fakir kesimlere ulaştırılan su ve kanalizasyon hizmetlerindeki somut iyileştirmeleri ortaya koyabilir ve fakir kesimlerin yaşam koşullarını gözle görülür bir şekilde iyileştiren yerel girişimleri saptayarak bunların duyurusunu ve tanıtımını yapabilir ve bunları ödüllendirebilir.
Bilinçlendirmeye katkı ve yerel kurumlarla bir bağlılık duygusu oluşturmak üzere üniversiteler, soruna çözüm bulmaya yönelik tasarım yarışmaları düzenleyebilir, okullarda bu konu üzerine kompozisyon ve resim yarışmaları açılabilir.
Bu günde ayrıca, geliri, yoksul yerleşim kesimlerindeki hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla kullanılacak özel futbol maçları, konserler vb. gibi etkinlikler düzenlenerek kaynak yaratma kampanyaları gerçekleştirilebilir.
Posta idareleri, özel Dünya Konut Günü pulları çıkarabilir.
Eğitimden sorumlu resmî kurumlar su konusundan sorumlu bakanlık veya kurumlarla işbirliği yaparak, su konularının okul ders programlarına sokulmasını sağlayabilir.
Kentin farklı mahalle ve kesimleri, yolları ve drenajları temizlemek, çöpleri toplamak yoluyla yaşadıkları çevreyi temizlemek yönünde teşvik edilebilir.

Dünya Konut Günü Şiiri İçin Buraya Tıklayınız

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER