Dile Geldi Tarih Bugün

Dile geldi tarih bugün
Anadolum dillendi.
Şehitleri yurdumun
Bin minnetle anıldı.

Osmanlı şahlanınca
Düşmanlar birlik oldu.
Dünyayı yakan savaş
Ölümden öte yoldu.

Mondros Antlaşması , serv
Toprağım yağmalandı.
Kararan bulutları
Ağartacak kalmadı.

Bin dokuz yüz on dokuz
Vatansever genç asker
Köpürme Karadeniz
Bandırmaya geçit ver...

Samsunda doğan güneş
Halkın bağrından koptu.
Özgürlük rüzgarıyla
Umutları buluştu.

Amasyadan çıkıldı
Erzuruma Sivasa.
Vatanın bütünlüğü
Haykırıldı dünyaya.

Bin dokuz yüz yirmide
Meclis açıldı şanla,
Mustafa Kemal Başkan
Egemenlik ulusta.

Kurtuluş Savaşında
İnim inim cepheler.
Geçilmeyen Sakarya
İnönüde zaferler.

Aç susuzdu mehmetcik
Süngüsüne sarıldı.
Yer açtı göklerimde
Al çiçek bayrağıma...

Kurtuluş yıllar sürdü
Yıllar sürdü acılar.
Yurdumda yeni ülkü
Başladı inkılaplar...

Dile geldi tarih bugün
Borçluyum Atatürke.
Özgürsem,bir değersem
Borcum CUMHURİYETE...

Yasemin T.ŞAHİN

Benzer Şiirler: Cumhuriyet Bayramı Şiirleri