Devamsız öğrenciye sınıf tekrarı yaptırılır mı?

İlgi : 10.7.2010/27637 Resmi Gazetede yayımlanan İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 48. maddesi

MADDE 48: (Değişik: 24.12.2008/27090 RG) İlköğretim kurumlarında bir üst sınıfa devam etmek veya mezun olabilmek için öğrencinin iki dönem notunun aritmetik ortalaması her ders için 2den aşağı olamaz. 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır.

Yıl sonu başarı puanı, notla değerlendirilen derslerin ağırlıklı puanları toplamının o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölümü ile elde edilen puandır. Yıl sonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Bu puanlar; e-okul sistemindeki sınıf geçme, diploma ve öğrenci kayıt defteri bölümünde belirtilir. Yıl sonu başarı puanı, diploma puanının hesaplanmasında esas alınır.

5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince okula devamları sağlanan öğrenciler ile yurt dışında bulunması, sağlık durumu ya da tutuklu olması nedenleriyle okula devam edemeyen öğrencilerden en az bir dönem puan ve not almış olanların başarı durumları belirlenirken okula devam eden öğrenciler gibi işlem yapılır. Bu puan ve not, aynı zamanda yıl sonu puanı ve notu olarak değerlendirilir.

Açıkça anlaşıldığı üzere devamsız öğrencilerden en az bir dönem puan ve not almış olanların başarı durumları okula devam eden öğrenciler gibi işlem yapılır. Bu puan ve not aynı zamanda puan ve not olarak değerlendirilir.

Örnek : Birinci kanaat döneminde okulda sürekli devamsız olan ancak eğitim öğretimin ikinci kanaat döneminde okula devam eden bir öğrencinin başarı durumu İlköğretimm Kurumları Yönetmeliğinin 47. madesine uygun olarak değerlendirlmelidir.

Görüş:Birinci dönem devam etmeyen/edemeyen bir öğrenci ikinci dönem devam etmiş ise 1.2.3.sınıflarda Okul müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında sınıf öğretmeni ile varsa okulun rehber öğretmeni tarafından değerlendirilmeli öğrenci başarılı ise bir üst sınıfa geçirlmeli ,başarılı değil ise sınıf tekrarına karar verilmelidir.4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda ise şube öğretmenler kurulundanda değerlendirldikten sonra sınıf tekrarına veya bir üst sınıfa geçirilip geçirilmeyeceğine karar verilmelidir.

Unutulmamalıdır ki: İlköğretimde öğrenci, kendi yaş grubu içinde bir bütün olarak yetiştirilir ve değerlendirilir. İlköğretim, öğrencilerin derslerdeki başarısızlığına bakılarak elenecekleri bir dönem değil, öğretim programlarında öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çalışmalarının ortak katkısıyla ilgi ve yeteneği ölçüsünde yetiştirilecekleri bir dönem olarak değerlendirilir.

ÖNEMLİ: Devamsız öğrencilerle ilgili değerlendirme yapılırken şunlara dikkat edilmelidir.

 • 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince okula devamları sağlanan öğrencilerin başarı durumları devam eden öğrenci gibi değerlendirilir.
 • Sağlık durumu ya da tutuklu olması nedenleriyle okula devam edemeyen öğrencilerden en az bir dönem notu alan öğrencilerin başarı durumları devam eden öğrenci gibi değerlendirilir.
 • Örnek 2: Birinci kanaat dönemi devam edip en az bir dönem puan ve not almış ancak ikinci kanaat döneminde sürekli devamsız olan bir öğrencinin başarı durumu değerlendirilirken sağlık özrü durumu,tutuklu olma durumu veya yurt dışında olma durumu yok ise devam eden bir öğrenci gibi değerlendirilmemelidir.
  Çünkü İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin İlgili maddesinde devamları sağlanan,yurt dışında bulunması,sağlık durumu ya da tutuklu olması nedenleriyle okula devam edemeyen öğrencilerden en az bir dönem notu alan öğrencilerin başarı durumları devam eden öğrenci gibi değerlendirilir .Bunun dışında yer alan diğer öğrencilerin durumları bu kapsamda değerlendirilmemelidir.
  Sorubak.Com
  Eğitim Yöneticisi

  NE ZAMAN?

  Haber Kategori
  Sınav
  Haber Kategori
  Sınav
  Haber Kategori
  Sınav
  Haber Kategori
  Sınav
  Haber Kategori
  Ne Zaman
  Haber Kategori
  Haber

  SON HABERLER