Bu Denemeleri 현zmeden TEOG'a girmeyin!

Bu Denemeleri 현zmeden TEOG'a girmeyin!

Son yllarda MEB tarafndan hazrlananMEB TEOG kazanm kavrama testleriveli , öretmen ve örenciler tarafndan büyük destek gördü. MEB tarafnda hazrlanan bu testlerle birlikte öretmenlerin kendi çabalaryla hazrlam詰 olduklar TEOG kazanm kavrama testleri de snavlara hazrlanan örenciler için oldukça yararl oluyor.

2016-2017 eitim öretim ylnda anlurfa MEM Argebölümü tarafndan hazrlananTEOG Kazanm Testlerigönüllü öretmenler tarafndan hazrlanp her hafta cuma günü örencilerin çözmeleri için yaymlanyor.

肥te anlurfa MEM Arge tarafnda hazrlanan2016-2017 TEOG kazanm testleri ve cevaplar

TEOG 1.dönem deneme snav indir 1

TEOG 1.dönem deneme snav indir 2

TEOG 1.dönem deneme snav indir 3

TEOG 1.dönem deneme snav indir 4

TEOG 1.dönem deneme snav indir 5

TEOG 1.dönem deneme snav indir 6

TEOG 1.dönem deneme snav indir 7

18-11-2016