Eğitimde Öncü Adres

Güneş Ve Özellikleri

Güneş Güneş sisteminin merkezinde yeralan, en yakın yıldız, Dünya’dan ortalama 149.591.000 km uzaklıkta, 1,39 milyon km çapında, ışık saçan dev bir gaz küresi olan Güneş’in en önemli bileşeni hidrojendir; yaklaşık % 5 oranında helyum ve…

Çoğrafi konum

Coğrafi Konum Herhangi bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu alana coğrafi konum denir.               A. ÖZEL KONUMHerhangi bir yeri diğer yerlerden ayıran, sahip olduğu kendine has özelliklerin tümüne özel konum denir. Özel konum,…

Çoğrafyanın Tanımı Konusu Bölümleri

Tanımı : Coğrafya, geo(Yer ) ile graphein ( tasvir etmek ) sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmektedir. Coğrafyanın konusu yeryüzüdür. Coğrafyanın konusu içerisine yaşam içerisinde var olan bir çok şey girmektedir. Örneğin çevreyi…

Mondros Ateşkes Antlaşması

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI(30 EKİM 1918)  I. Dünya Savaşı sonunda ateşkes isteyen Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Limni Adası'nın Mondros limanında ateşkes anlaşması imzalandı(3O Ekim 1918). Mondros Ateşkes…

cümlenin öğeleri

CÜMLENİN ÖĞELERİ YÜKLEM : Cümlede işi, hareketi, yargıyı, bildiren çekimli unsura denir. Not :Bir cümle birden çok öğeden oluşabileceği gibi tek bir yüklemden de oluşabilir. * Ertesi gün okula müfettişler gelmişti.(C) * Düşünüyorum (C)…

anlatım bozuklukları örnek soruları

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?A) Geçmişteki hatıralarımıza gülümseyerek baktığımız anda büyümüşüz demektir.B) Açlık ne dost,ne akraba,ne insanlık ne de hak tanımaz.C) Ne hikmettir ,şu…

Anlam Bakımından Anlatım Bozuklukları

1)Gereksiz Sözcük Kullanma:Bir cümlede anlamları aynı olan veya anlamca biri diğerini içeren sözcüklerin birlikte kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar.*Kulağıma eğilerek alçak sesle bir şeyler fısıldadı. *Bu yol yaya yürümekle…

anlatım bozuklukları konu anlatımı

Anlatim Bozukluklari -1 (konu anlatimi)Her cümle belli bir düşünceyi, duyguyu aktarmak için kurulur. Bu cümlenin, ifade edeceği anlamı açık ve anlaşılır bir biçimde ortaya koyması gerekir. Ayrıca mümkün olduğunca gereksiz unsurlardan…

Cümle Çeşitleri konusu

CÜMLE ÇEŞİTLERİA. YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLELERBir cümlenin yüklemi ya çekimli bir fiil ya da ek-fiille çekimlenmiş bir isim olabilir.Buna göre yüklemin türü bakımından cümleler ikiye ayrılır:1. Fiil CümlesiYüklemi…

Baltalimanı Antlaşması

Baltalimanı Antlaşması Osmanlı Devleti'nin, 1838’de, İngiltere ile Baltalimanı’nda imzaladığı ticaret antlaşması. Avrupa’da sanayi inkılabının neticesi olarak daha fazla ham maddeye ihtiyaç duyulmaya başlandı. Bunun üzerine Osmanlı…