Eğitimde Öncü Adres

Atatürk’ün dil alanında yaptığı yenilikler

Dil, milli yapıyı oluşturan, sağlamlaştıran ortak bağdır. Atatürk, Türk Dilini kendi milli asil benliğine kavuşturmayı ve kendi benliği içinde zenginleştirerek büyük bir kültür dili haline getirmeyi, 12 Temmuz 1932 tarihinde Türk Dili…

Mülakat (Görüşme) ve özellikleri

1. Tanımı Mülakat buluşma, görüşme, konuşma anl***** da gelmektedir. Zamanın ünlü kişilerini herhangi bir gazetecinin ziyaret etmesi ve ona alanıyla ilgili sorular sorarak sorularına cevap almasıdır.2. Özellikleri Mülakat metinleri…

Söylev ve Özellikleri

1. Tanımı Bir topluluk önünde belirli bir konuda yapılan etkili ve inandırıcı konuşmalara söylev (nutuk) denir. Söylev kavramı eskiden nutuk terimiyle karşılanır; topluluk önünde konuşma sanatına hitabet, söylevciye de hatip denirdi.…

Dilekçe ve özellikleri

Dilekçe Dilekçe, bir isteği bildirmek, bir şikâyeti duyurmak veya herhangi bir konuda bilgi vermek amacıyla resmî veya özel kurumlara/kuruluşlara yazılan resmî yazıdır.Dilekçe, herkesin zaman zaman yazmak zorunda kalabileceği bir…

Mektup ve özellikleri

1. Tanımı Bir haberi, dileği veya duyguyu bir başkasına iletmek için yazılmış yazıya mektup denir. Mektup en eski haberleşme araçlarından biridir. Günümüzde uygarlığın gelişmesi ile haberleşme araçları oldukça çeşitlenmiştir: gazete,…

Nasıl Görürüz?

Görmeyi sağlayan yapılar,ışık almaçları,göz merceği ve sinirlerdir. Koruyucu yapılar ise kaşlar,göz kapakları,kirpikler,göz yaşı bezleri, yağ bezleri ve kaslardır. Gözün yapısında dıştan içe doğru üç tabaka bulunur. a.Sert tabaka…

Böbreğin görevleri

Böbreklerin görevleri : 1-)Boşaltımı sağlar. 2-)Düzenleyici (Homeostazi) görev yapar. a)Elektrolit dengesini düzenler(Na,K) b)Asit baz dengesini korur.Kanın pH’ını dengede tutar.Kanda her zaman HCO3 iyonları vardır.Kan bazik ise…

Boşaltım sistemi ve özellikleri

İnsanda boşaltım sistemi böbrekler ve bunlara bağlı sistemlerden başka boşaltım ve düzenleme görevi yapan deri, akciğer ve sindirim kanalını da içine alır.Deri metabolik artıkların %5-10’nun atılmasında;akciğer su ve CO2’in…

İnsan böbreğinde idrar oluşumu

İnsan böbreğinde idrar oluşumunda süzülme,geri emilme ve salgılama evreleri vardır. 1.Süzülme : Yüksek kan basıncı etkisiyle glomerulus kılcal damarlarından bowman kapsülüne amino asitler,glikoz,inorganik maddeler,üre ,ürik asit ve su…

Halk edebiyatı ve genel özellikleri

Halk Edebiyatı, sözlü edebiyatın uzantısıdır. Halkın yarattığı sözlü eserlerden oluşur. Dil., biçim, konular, duyarlıklar bakımından halk kültürüne sıkı sıkıya bağlıdır.HALK EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİİslamiyetten önceki…