Ders Notları

KANITLAYICI ANLATIM

KANITLAYICI ANLATIM Özellikleri: 1.İnandırma, aydınlatma, kendi görüşünü kabul ettirme amaç edinilir. 2.Kavramları tanımlama ve açıklama önemlidir. 3.Okuyucu ve dinleyiciyi ikna…
Devamı »
Biyoloji

Homeostasis

Homeostasis:Canlının vücudunda gerçekleşen her türlü değişikliğe karşı var olan dengenin korunmaya çalışılmasıdır.Hücrelerden gereksiz, fazla ve zararlı maddelerin uzaklaştırılarak iç çevrenin…
Devamı »
Coğrafya

Çölleşme Ve Erozyon

EROZYON: Toprağın bulunduğu yerden; yağışlar, sel suları, rüzgar, çığ vb. etkenlerle taşınması olayıdır..  Erozyon, topraklarımızın yok olmasına sebep olan etkenlerin…
Devamı »
Coğrafya

Çoğrafi konum

Coğrafi Konum  Herhangi bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu alana coğrafi konum denir.                A. ÖZEL KONUM Herhangi bir yeri diğer yerlerden…
Devamı »