Edatların Yazılması

Edat ve bağlaç olarak kullanılır. Yazılışları bakımından aralarında fark yoktur. Bu kelime kendinden önceki kelimeye bitişik de yazılabilir, ondan ayrı…

Kısaltmaların Yazılması

Kısaltma; bir kelime, terim veya özel adın içerdiği harflerden biri veya birkaçı ile daha kısa olarak ifade edilmesi ve sembolleştirilmesidir. Yapılan kısaltmaların benimsenmesi, yaygınlaşması ve herkes tarafından anlaşılması gerekir.

Ünsüz Benzeşmesi

P, ç, t, k, f, h, s,ş harfleri ile biten bir kelimeye c, d, g harfleri ile başlayan bir ek gelirse, ekin başındaki yumuşak harfler sertleşir. Buna göre; c-ç, d-t, g-k olur.

Küçük Ünlü Uyumu

İlgili Dosyalar Bir kelimenin ilk hecesinde düz sesli harf (a,e,ı,i) varsa, diğer hecelerinde de düz sesli harf olması gerekir. Kelimenin…

Büyük Ünlü Uyumu

ÜNLÜ UYUMLARI Türkçe'de ünlülerin kelime içerisindeki dizilişiyle ilgili olarak iki önemli kuralı vardır : 1. BÜYÜK ÜNLÜ (SESLİ) UYUMU 2.…

Tamlama Yanlışlıkları

Bir cümlede tamamlayan veya tamlanan sayısı birden fazla ise veya araya sözcükler girmişse tamlayan ve tamlananlar mutlaka uyum içerisinde bulunmalıdırlar.…

Cümlede Eş ve Yakın Anlam

Aynı konuyu, aynı düşünceyi değişik kelimelerle ve söz dizimiyle anlatan cümlelerdir. Cümle hangi sözcüklerle ve nasıl kurulursa kurulsun, biz, verilen…

Deyim Aktarmaları

Deyim aktarması yani diğer ismiyle anlam aktarması bir sözcüğün benzetme amacı ile başka bir sözcük yerine kullanılmasıdır. Benim küçük meleğim…

Yansımalar

Tabiata, insana, insan dışındaki canlılara ve eşyaya ait seslerin taklit edilmesi sonucu ortaya çıkan kelime veya kelime gruplarıdır. Dopadaki seslerin…

Ad Aktarmaları

Bir sözcüğün benzetme amacı olmaksızın başka bir sözcük yerine kullanılmasıdır. DİKKAT: Ad aktarmasında benzetme olmaz!Bunun yerine çeşitli anlam ilgileri mevcuttur.…