Atatürk Yaşıyor Baba

Atatürk Yaşıyor Baba

On kasımda üzgündü
bulut buluttu gözleri
100den çok fazla olacaktı
yaşı dedi canım babam
eğer yaşasaydı o büyük adam!

Üzülme, dedim ona
Ben üzülüyor muyum bak!
Nedenini açıkladım sonra:

Diyor ki öğretmenimiz:
Yaşayıp göçmüş insanların
İsimlerinin sonunda
İki sayı görürsünüz
İlki doğduğu yılı gösterir
Öldüğü yılı gösterir sonraki.

İngilterenin Ana Kraliçesi
Elizabeth (1558-1603)
Gibi örneğin
eğer ölmemiş olsaydı, adının
sonuna yıl yazılmazdı kadının.

Atatürkünküne bakalım bir de
Baştaki yıl var sondaki yok
(1881 - ..)
demek ki o ölmedi
hâlâ Kocatepede
dağları aşıyor baba
denizlere ulaşıyor
Atatürk yaşıyor baba!

Fevzi Günenç

Benzer Şiirler: 10 Kasım Şiirleri