AÖL 2012 KPSS Sınavına Müracaat Edeceklerin Dikkatine!

2012 KPSS Sınavına Müracaat Edeceklerin Dikkatine!

2012-KPSS sınavına; Açık Öğretim Lisesinden mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi olan iki yıl içinde mezun olabilecek durumda olan öğrencilerimiz müracaat edebilir. Herhangi bir nedenden dolayı mezun olamayan öğrencilerimiz girmiş oldukları KPSS sınavındaki sorumluluk tamamen kendine aittir. KPSS sınavı için gerekli olan belgeyi bölgenizde bulunan Genel Lise Müdürlükleri ve Milli Eğitim Müdürlüklerince Açık Öğretim Lisesi işlerini yürütmekle görevlendirilen Anadolu Lisesi Müdürlükleri ile Halk Eğitimi Merkezi müdürlüğünden alabilirsiniz.

Daha ayrıntılı bilgi için ÖSYM nin resmi web sitesine göz atabilirsiniz.

http://www.osym.gov.tr/belge/1-13529/2012-kamu-personel-secme-sinavi-kpss-ortaogretimonlisan-.html

YAZI ÖRNEĞİ

İLGİLİ MAKAMA

T.C. Kimlik No :
Öğrenci No :
Adı :
Soyadı :
Baba Adı :
Anne Adı :
Doğum Yeri :
Doğum Tarihi :

Yukarıda açık kimliği yazılı ., Açık Öğretim Lisesine, kayıtlı olup öğrencilik durumu aktif/donuk/silik, toplam dönemi .., ve toplam kredisi dır. Bu belge 2012 KPSS sınavına müracaatında kullanılmak üzere söz konusu öğrencinin sınavın geçerlilik süresi içinde Açık Öğretim Lisesi mezuniyet şartlarını tamamlayarak mezun olabileceğini beyan etmesi üzerine verilmiştir.

/.2012
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü adına
Müdürü
Adı Soyadı
İmza

Not : 31.12.2007 tarih ve 30119 sayılı Bakanlık Makamının onayı ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri, 20.09.2010 tarih ve 20948 sayılı Genelge ile Genel Lise Müdürlükleri ve MEMce görevlendirilen Anadolu Lisesi Müdürlükleri Açık Öğretim Okullarının iş ve işlemlerini yürütülmektedirler.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER