Allah'tan Başka İlâh Yok

Göklerde yerde ne varsa hepsinin tek sahibi,
Ateş azabından, Deccal şerrinden koru bizleri,
Dünyada nasip, ahirette de bir güzellik isteği,
Hayy, kayyum Allah an başka ilâh yok, dedi.

Kâfirler topluluğunu Allah doğru yola iletmez,
Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, Hakka dönmez,
Çok bağışlayıcı, merhamet sahibi inkar edilemez.
Hayy, kayyum Allah an başka ilâh yok, desene.

Her şeyi hakkıyla işiten dilediğini hidayete erdiren,
O halde sakın kâfirlere arka çıkma! O, tertemiz olan.
Kafire karşı yardımını dile,Allah mutlak üstün olan.
Hayy, kayyum Allah an başka ilâh yok, söylesene.

Göklerde, yerde ne varsa hepsi Allahın mülkü,
İçimdekini açığa vursam gizlesem de hesap görücü.
Sonra dilediğini bağışlayıcı, dilediğine de azap edici.
Hayy, kayyum Allah an başka ilâh yok, görsene.

Kendine ilim verilmiş olan, O a boyun eğmiş, der:
Ey Rabbim, gücümün yetmeyeceği yükü yükleme!
Bağışla, mağfiret et, rahmet et! Sensin Mevlamız,
Hayy, kayyum Allah an başka ilâh yok, bilsene.

Dilediğiniseçip,karanlıktan aydınlığa çıkaran Allah,
Rahmet umanlara, iman edenlere velisin Ey Hakk!
Hasan Hüseyin hidayet yolunda sana ulaşır. İnşallah.
Hayy, kayyum Allah an başka ilâh yok, gelsene.


Hasan Hüseyin BAYAR

Benzer Şiirler: Dini Şiirler