Allah

Allah Allah dedik Kuranı hak bildik.
Rabbine karşı gelmeyin diye söyledik.
Emirlerine boyun eğip iman eyledik.
Göklerin ve yerin hükümranlığı Allahındır.

Odur büyük kurtuluşun sahibi, vekili.
Rabbim kullarına asla zulüm vermedi.
insanlar başı boş kaldığını mı zannetti.
Göklerin ve yerin hükümranlığı Allahındır.

Aç doyurup susuzları kandırdınsa,
Salih amel işleyen kullardan oldunsa,
Her canlı ölümü tadacak. Bunu bildinse.
Göklerin ve yerin hükümranlığı Allahındır.

Rabbimin her şeye hakkıyla gücü yeter.
Zalimlerin, mazluma zulmü bir gün biter,
Kafirlerin barınağı ne kötü yer. oraya gider.
Göklerin ve yerin hükümranlığı Allahındır.

Zalimlerin, kötülerin yardımcıları yok.
İnkarcıların, haramcıların azap ateşi çok.
Ehli Beytin dostluğu iki cihanda hoştur.
Göklerin ve yerin hükümranlığı Allahındır.

Sabredip Eyüp misali acılar çektin ise,
Doğruluğa, dürüstlüğe hak için koştunsa,
Hasan Hüseyini Allah dostu bildin ise,
Göklerin ve yerin hükümranlığı Allahındır.

Hasan Hüseyin BAYAR

Hasan Hüseyin BAYAR