Allah

Allah Allah dedik Kuranı hak bildik.
“Rabbine karşı gelmeyin diye söyledik.
“Emirlerine boyun eğip iman eyledik.
“Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır.”

O’dur büyük kurtuluşun sahibi, vekili.
Rabbim kullarına asla zulüm vermedi.
insanlar başı boş kaldığını mı zannetti.
“Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır.”

Aç doyurup susuzları kandırdınsa,
Salih amel işleyen kullardan oldunsa,
“Her canlı ölümü tadacak.” Bunu bildinse.
“Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır”.

“Rabbimin her şeye hakkıyla gücü yeter.”
Zalimlerin, mazluma zulmü bir gün biter,
“Kafirlerin barınağı ne kötü yer. ”oraya gider.
“Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır.”

Zalimlerin, kötülerin yardımcıları yok.
İnkarcıların, haramcıların azap ateşi çok.
Ehli Beyt’in dostluğu iki cihanda hoştur.
“Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır.”

Sabredip Eyüp misali acılar çektin ise,
Doğruluğa, dürüstlüğe hak için koştunsa,
Hasan Hüseyin’i Allah dostu bildin ise,
“ Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır.”

Hasan Hüseyin BAYAR

Hasan Hüseyin BAYAR

Benzer Şiirler: Dini Şiirler