Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri 2012-2013 Öğretim Yılı (Çoklu Kayıt) İnternet Başvuru Ve Kayıt Duyurusu

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri 2012-2013 Öğretim Yılı (Çoklu Kayıt) İnternet Başvuru Ve Kayıt Duyurusu

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri 2012-2013 Öğretim Yılı (Çoklu Kayıt) İnternet Başvuru Ve Kayıt Duyurusu ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ

2012-2013 ÖĞRETİM YILI İNTERNET BAŞVURU VE KAYIT DUYURUSU

Bu duyuru Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin aşağıda sıralanan kayıt türlerine “İnternet Başvuru” ve “Kayıt” işlemlerini kapsamaktadır.

1- ÖSYS Ek Yerleştirme:

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Ek Yerleştirme ile yerleştirilen adaylar,

2- Dikey Geçiş:

Açıköğretim Fakültesi veya Meslek Yüksekokulları Önlisans Programı mezunu olup mezuniyet alanları “http://kayit.anadolu.edu.tr” adresinde ilan edilen Tablo 1 - Tablo 2’de yer alanlardan, Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin 5.yarıyılına “Dikey Geçiş” ile başvuracak adaylar,

3. İkinci Üniversite:

Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile örgün yükseköğretim bölüm ve programlarında kayıtlı öğrenciler, okudukları veya mezun oldukları programlardan farklı olmak kaydıyla Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarının 1.yarıyılına başvuracak adaylar,

4- Af Kapsamında Kayıt:

6111 ve 6353 sayılı Kanunlar (Af) kapsamında 28/09/2012 tarihine kadar başvuru yapıp başvurusu kabul edilen adaylar,

5- Lisans Tamamlama:

Lisans Tamamlama kapsamında, 4 yıllık fakülte veya yüksekokullarda okumakta iken 2 yıllık önlisans diploması alarak ayrılanlardan fakültelerinin 5.yarıyılına başvuracak adaylar, İnternetten başvurup kayıt yaptırabilirler.

Adayların kayıt işlemleri 1. aşama

İnternetten Başvuru işlemleri :

19 Ekim 2012 Cuma günü saat 17:00’de sona erecektir

İnternetten Başvuru adresi :

“İnternet Başvuru”, 2. aşama “AÖF Bürolarından Kayıt” olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. 01 Ekim 2012 Pazartesi günü başlayıp http://kayit.anadolu.edu.tr

19 Ekim 2012 tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir

. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması nedeniyle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. İnternetten Başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.

İnternetten Başvuru yapmayan adaylar kayıt yaptıramaz.

Kayıt işlemleri;

16 Ekim 2012 Salı günü mesai saati bitiminde sona erecektir

İnternetten başvuru yapmak kayıt için yeterli değildir. Adaylar, İnternet başvuru işlemi sonunda oluşturacakları “İnternet Başvuru Belgesi”nin yazıcı dökümünü alarak, “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Dönemlik-Kredili Sistem 2012–2013 Öğretim Yılı “ÖSYS Ek Yerleştirme, Dikey Geçiş, İkinci Üniversite, Lisans Tamamlama, Af Kapsamında Kayıt İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu”nda açıklanan diğer kayıt belgelerini de hazırlayarak Vakıfbank’a “Öğretim Gideri” ödemelerini yaptıktan sonra illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptıracaklardır. “İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu”, “Öğrenci Kılavuzu” ile dönemlik- kredili sistem hakkında bilgilerin yer aldığı “Dönemlik-Kredili Sistem Ölçme ve Değerlendirme Kılavuzu”na http://ogrenci.anadolu.edu.tr, http://kayit.anadolu.edu.tr adreslerinden ulaşılabilmektedir. 01 Ekim 2012 Pazartesi günü başlayıp .

17, 18, 19 Ekim 2012 tarihlerinde mazeretli olanların kayıtları yapılacaktır.

Adaylar, 01–16 Ekim 2012 tarihleri arasında illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarına bizzat başvurarak kayıtlarını gerçekleştireceklerdir. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar 17, 18, 19 Ekim 2012 tarihlerinde bizzat veya yakınları aracılığıyla kayıt yaptırabilirler. 19 Ekim 2012 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır. 13 Ekim 2012 Cumartesi günü AÖF büroları kayıt işlemleri için açık olacak ve kayıt yapılacaktır.

Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar Fakülteye kayıt hakkını kaybederler ve herhangi bir hak iddia edemezler.

“İnternet Başvuru” ve “Kayıt” ile ilgili resmi çağrı bu ilanla yapılmaktadır.

Posta ile kayıt yapılmaz.

NOT: ÖSYS Ek Yerleştirme sonuçlarının açıklanma tarihine göre ÖSYS Ek Yerleştirme ve Af Kapsamında Kayıt İnternet başvuru ve kayıtları 08-19 Ekim 2012 tarihleri arasında yapılabilecektir.

İLETİŞİM

Bulunduğunuz ildeki AÖF bürosuna 444 10 26 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

• http://www.anadolu.edu.tr adresindeki “Açıköğretim” “Büro Hizmetleri” linkinden AÖF bürolarının adreslerine ulaşabilirsiniz.

• e-posta: aofbilgi@anadolu.edu.tr (e-postanıza ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı mutlaka yazınız.)