Ahilik Haftası

Ahilik Haftası Açıklama
Ahilik haftası Ekim Ayının 2.Pazartesisinden başlayarak kutlamalar yapılan haftadır. Ahinin kelime anlamı “kardeşim” demek olup “eli açık, yardımsever” anlamı da bulunmaktadır.

Ahilik Selçuklular zamanında kurulan ve ciddi prensipleri olan esnaf örgütüdür. Bir nevi zamanının ticaret ve sanat odası sayılır.

Ahilikte esnafların ticaret ahlakı konusunda bir takım düsturlar çerçevesinde hareket etmesi gerekir. Bu örgüt zamanın gözde düşünce adamı ve kanaat önderi durumunda olan Hacı Bektaşi Veli Hazretlerinin tavsiyeleri doğrultusunda kurulmuş, organizasyonun felsefi yapısı ahlaki ve insani prensiplerle oluşturulmuştur. Kurucusu Ahi Evrandır. Daha önce Araplar tarafından kurulan Fütüvvet Teşkilatı örnek alınarak yapılandığı sanılmaktadır. Kuruluş amacı ticarete ahlaki ilkeler kazandırmak, esnaf dayanışmasını sağlamak, halkımız arasında ticaret kültürünü yaymak ve geliştirmek, halkın ticaret ve sanat konusunda aldatılmadan en iyi şekilde hizmet almasını sağlamaktır.

Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden ve yerleşik hayata geçen Türkmenler, yerleşik hayatla birlikte ticaret ve sanatla da uğraşmaya başlamışlardır. Onlardan önce bu topraklarda bu işleri yürüten Ermeni ve Rumlarla rekabet edebilmek ve ticaret ahlakını Türkmenler arasında yaygınlaştırmak için böyle bir organizasyona ihtiyaç duyulmuştur.

Ahilik teşkilatının günümüz ticaret organizasyonlarından en önemli farkları resmi kanunlarda yer almayan ahlaki ve etik prensiplerin, İslami öğelerin ve dayanışma kültürünün ilke olarak uygulanmasıdır. Böylece hem ticarette dürüstlük hem de dayanışma sağlanabilmiştir. Ömrünün uzun olması ve günümüzdeki teşkilatlardan bile yararlı neticeleri olması sebebiyle o dönemin gıpta edilen ticaret uygulamalarını örnek almak gayesiyle ahilik haftası kutlanmaktadır. Ahiliğin günümüzde de örnek almamız gereken bazı prensipleri şunlardır:
  • Cimri olmamak, her koşulda yardıma koşmak
  • Başkalarına kin beslememek, zulüm yapmamak, tam tersine yumuşak ve bağışlayıcı olmak
  • Hırsa kapılmamak, rızka kanaat edip şükretmek
  • Lezzetin kölesi olmamak, nefsi terbiye etmek
  • Ayrımcı, kayırmacı olmamak, doğru yol ne ise onu tutmak
  • İşler kötü gidince tahripkar, isyankar olmamak, bunun yerine yapıcı olmak, kabiliyetleri geliştirmek
  • Yalana tenezzül etmemek, doğru sözlü olmak
Hukuk devleti kavramını kanunlar devleti şeklinde algılamamak gerekir. Kanun koyucular mevzuatta ne kadar düzenleme yaparsa yapsın alışverişte dürüstlük ve adalet için “ahlak” kaçınılmaz bir değerdir. Vicdani değerler ön plana çıkarılmadıkça insanların aldatılmalarına kanunlar engel olamayacaklardır. Günümüz insanının sonu gelmez hırsları ve buna bağlı gelişen utanç verici hadiselerin son bulması için “Ahilik Teşkilatı” benzeri örgütlenmelere ve ticaret erbabının ahlaki konularda disipline edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Esnafımıza “Biz olmadan, ben olamam” düşüncesinin aşılanması gerekmektedir. Ahilik Haftası” önemlidir. Bu hafta kapsamında yapılan sempozyum, seminer ve toplumlar ticari ahlaka ve toplumsal dayanışmaya dikkat çekmektedir.

resim

GÜNCEL SORULAR VE CEVAPLAR

Sürekli güncellenen içeriği ile kendini daima yeni tutabilen sınav siteniz sorubak.com
resim

EN GÜNCEL EĞİTİM HABERLERİ

Eğitim alanında ki en güncel haberlere anında erişim sağlayabilirsiniz.
resim

KULLANICI DOSTU ARAYÜZ

Web sitemizde yer alan içeriklere kolay ulaşabilmeniz için arayüzü özenle tasarladık.
resim

GÜNCEL SORULAR VE CEVAPLAR

Sorubak.com olarak tüm sınavlar hakkında detaylı bilgileri web sitemize özenle ekliyoruz.