4/B Sözleşmeli Diş Tabibi ve Eczacı Alımı Kurası » Münhal Kadrolar

1. Ücretleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanmak üzere, (259) sözleşmeli personel pozisyonuna Diş Tabibi, (95) sözleşmeli personel pozisyonuna Eczacı,2. Ücretleri görev yapacakları kurumların döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere, (597) sözleşmeli personel pozisyonuna Diş Tabibi, (101) sözleşmeli personel pozisyonuna ise Eczacı alınacaktır.

3. Alım yapılacak sözleşmeli personel pozisyonlarının, il/ kurum adı, unvanı/branşı, sayısı ve bütçe türü http://personel. saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.

(1)

BAŞVURU VE KURA TAKVİMİ

1. Kura başvuruları internet ortamında, http://personel. saglik.gov.tr internet sayfasındaki Personel Bilgi Sistemi (PBS) bölümünden yapılacaktır.

Başvurular, 24 Kasım 2010 Çarşamba günü başlayıp, 03 Aralık 2010 Cuma günü saat 18.00 de sona erecektir.

2. Kuraya başvuran adayların PBS başvuru formlarını imzalayıp notere onaylatarak, 08 Aralık 2010 Çarşamba günüsaat 18.00den önce Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğünde olacak şekilde APS veya kargo ile göndermeleri gerekmektedir. Başvuru sahibinin imzası bulunmayan veya notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecek, elden evrak teslim alınmayacaktır.

3. APS veya kargo ile gönderilen başvuru formlarının Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk, başvuruda bulunana aittir.

4. Kura, 17 Aralık 2010 Cuma günü (yer ve saati daha sonra duyurulacaktır) noter tarafından yapılacak olup kura sonucu aynı gün http://personel. saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.(2)

BAŞVURU ŞARTLARI1. Bu kuraya başvuran adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ile aynı Kanunun 48inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7nci bentlerinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

2. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli aylığı alanlar ile başvuru tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmuş olanlar, bu kuraya başvuramayacaktır.

3. Diş Tabibi pozisyonlarına başvuran adayların, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 30 ve 31inci maddelerinde belirtilen şartları; Eczacı pozisyonlarına başvuran adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 2 ve 3üncü maddelerinde belirtilen şartları da taşımaları gerekmektedir.

4. Diş Tabibi (Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi), Diş Tabibi (Diş Protezi), Diş Tabibi (Endodontik Diş Tedavisi), Diş Tabibi (Ortodonti), Diş Tabibi (Pedodonti), Diş Tabibi (Periodontoloji) pozisyonlarını tercih eden adayların, ilgili alanda doktora veya uzmanlık eğitimi; Eczacı(Farmakoloji) veya Eczacı(Klinik Eczacılık) pozisyonlarını tercih edenlerin ilgili alanda en az lisansüstü eğitim almış olmaları gerekmektedir.(3)

AÇIKLAMALAR VE UYARILAR

1. Kura sonucu yerleşenlerin daha sonra mağduriyet yaşamamaları amacıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesindeki Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. hükmünü göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

2. Kura sonucu yerleşenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak istihdam edileceklerdir.

3. Yerleştirme sonucu göreve başlayanlar; Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönergede belirtilen karşılıklı yer değişikliği, eş durumu ve sağlık mazereti hariç olmak üzere, pozisyonunun tahsis edildiği birim dışında görev yapma talebinde bulunamayacak, dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamayacaktır.

4. Adayların, yerleştirildikleri hizmet birimlerinde göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, sunmaları gereken belgeler ve diğer bilgiler kura sonucunun açıklanmasını müteakip, Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından (http://personel. saglik.gov.tr) ilanen duyurulacaktır.

5. Diş Tabibi ve Eczacı pozisyonlarına yerleşenlerin göreve başlayabilmeleri için diplomalarının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olması zorunlu olup diplomaları henüz tescil edilmemiş olanların, tescil işlemlerini en kısa sürede yaptırmaları gerekmektedir.

6. Kura sonucu yerleşenlere, Sağlık Bakanlığı tarafından atama için herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

7. Yerleştirilenlerden, başvuru şartlarını taşımayan, şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Yerleştirilenlere, göreve başlamadan önce karşılıklı yer değiştirme imkânı tanınmayacaktır.

Başvuru Adresi: Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 3 Sıhhıye, 06434 ANKARA

İLANEN DUYURULUR

Liste İçin Tıklayınız

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER