2021 Yetenek Sınavı ile öğrenci alan liselere başvurular başladı.

2021 Yetenek Sınavı ile öğrenci alan liselere başvurular başladı.
Yetenek Sınavına girmek için başvurular

Çalışma Takviminde belirtilentarihler arasında veli tarafından bireysel olarak e-Okul Sistemi üzerinden yapılacaktır. Ancak internetten başvuru yapamayan veliler için EK-1 Formun doldurulup imzalı olarak okul idaresine verilmesi durumunda da veli adına okul idaresince bireysel başvuru yapılabilecektir. Bu işlemler yapılırken COVID-19 salgını dikkate alınarak Ek-13 de belirtilen önlemler okul yönetimince alınacaktır.

Başvuru sırasında;

a) Adaylar Yetenek Sınavına girmek için istedikleri farklı okul türlerinden(güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile mûsikî, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liseleri) en fazla 2 (iki) okul seçebilecektir. 2 (iki) den fazla okul için müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

b) Özel eğitim ihtiyacı olan tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak, geçerli Engelli Sağlık Kurulu Raporu ve ortaöğretim kademesine yönelik Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ya da ÇÖZGER sahibi adaylar Yetenek Sınavına belgeleriyle birlikte geleceklerdir.

c) Sporcu özgeçmişi bulunan adaylar durumlarını ilgili federasyonlardan ya da gençlik ve spor il/ilçe müdürlüklerinden aldıkları belgelerle ibraz edecektir.

d) Adaylar, Yetenek Sınavına girmelerine engel teşkil edebilecek bir sağlık sorunlarının olup olmadığını başvuru sırasında mutlaka bildirecektir. Bildirilmeyen sağlık sorunları ile ilgili sorumluluk öğrenci velisine aittir.

e) Güzel sanatlar liselerine başvuru yapacak adaylar müzik, Türk halk müziği, Türk sanat müziği veya görsel sanatlar bölümlerinden birisini seçecektir

SINAV GİRİŞ YERİ BELGESİ

Başvuru süreci tamamlandığında okul müdürlükleri; başvuru yapan adayların sınav tarihi ve saati bilgilerini her aday için ayrı ayrı belirleyerek e-Okul Sistemine gireceklerdir. Adaylar,e-Okul Sistemine Çalışma Takviminde belirtilen tarihte girerek, sınava girecekleri okuldaki Yetenek Sınavı tarihi ve saatini öğreneceklerdir (Ek-2). 2 (iki) farklı okul türü için sınav başvurusu yapan adayların sınav tarihleri çakışmayacak şekilde düzenleme yapılarak adaylara duyurulacaktır. Adaylar kendilerine bildirilen tarihte sınava girmek zorundadırlar. Ancak, mücbir sebebini (yakınlarından birisinin ölümü, kaza geçirme, hastalık,..,vb.) belgelendirenler okul müdürlüğünce sınav tarihleri süresince değerlendirilebilecektir.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Yetenek Sınavı Puanının %70i ve OBPnin %30unu toplamak suretiyle elde edilecek Yerleştirme Puanı merkezi olarak100 (yüz) puan üzerinden hesaplanacaktır. En yüksek YP puanından aşağıya doğru yapılan sıralamaya göre bölümler bazında belirlenen kontenjan kadar aday yerleştirilerek kayıt hakkı kazanacaktır. Bakanlıkça yapılacak merkezi yerleştirme işleminde, aday Yetenek Sınavına girdiğiokul/okullardan birisine yerleştirilecektir.

Kayıt hakkı kazanamayan adaylar daha sonraEk Yerleştirme içinen fazla 5 (beş) okul için tercihte bulunabilecektir. İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak adayların, geçerli Engelli Sağlık Kurulu Raporu ve ortaöğretim kademesine yönelik Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ya da ÇÖZGER doğrultusunda engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde her bir şubede 2 (iki) adayı geçmeyecek şekilde mevcut kontenjana dahil edilmeden merkezi olarak yerleştirilecektir.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 91'inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 13/10/2014 tarihli ve 2014/6883 sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında olan adaylar, okulun ilan edilen kontenjanı dışında her şubede 2 (iki) adayı geçmeyecek şekilde merkezi olarak yerleştirilecektir.

Merkezi olarak yapılan yerleştirmeler haricinde Yönetmelik kapsamında kurulan Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca ayrıca yerleştirme yapılmayacaktır. Ek Yerleştirme işlemleri de aynı esaslara göre yapılacaktır.

SONUÇLARIN İLANI

Merkezi olarak yapılacak yerleştirme işleminden sonra kayıt hakkı kazanan adaylar Çalışma Takviminde belirtilen tarihte e-Okul Sisteminden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

2021-2021 Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alan Okullara Başvuru E-Kılavuzu

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER