2016 ALS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2016 ALS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2016 ALS sınavı 3 Nisan 2016 tarihinde, saat 09:30da yapılacak. Sınavda adayların, ilköğretim (ilkokul-ortaokul) düzeyinde, sayısal, sözel ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesi amacıyla; Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri testleri uygulanacaktır. Testler, tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir. Sınavın cevaplama süresi 120 dakikadır (2 saat).

YAZILI SINAVIN KAPSAMI
Yazılı sınavda adaylara, ilköğretim (ilkokul-ortaokul) düzeyinde bir test uygulanacaktır.
Test;
Türkçe okuduğunu anlama, Türkçeyi doğru kullanma (30), Sosyal Bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düşünme (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (7), Millî Tarih (4), Türkiye Coğrafyası (4)), Matematiksel ilişkilerden yararlanma gücü (30) ve Fen Bilimlerindeki temel kavram ve ilkelerle düşünme (Fizik (9), Kimya (8) ve Biyoloji (8)) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

Değerlendirmede adayların; Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri testlerindeki doğru ve yanlış cevaplarının sayısı ayrı ayrı saptanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın her test için almış olduğu ham puanlar bulunacaktır.
Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri testlerine ait ham puan dağılımlarının, ortalama ve standart sapmaları hesaplanacak, her test için ayrı olmak üzere bu dağılımlar ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puan dağılımlarına dönüştürülecektir. Bu durumda sınava giren her adayın Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere dört standart puanı hesaplanmış olacaktır.

Türkçe standart puanı 0,20; Sosyal Bilimler standart puanı 0,10; Matematik standart puanı 0,35; Fen Bilimleri standart puanı 0,35 ile çarpılarak toplanacak ve bu şekilde adayların ağırlıklı standart puanı hesaplanmış olacaktır. Ağırlıklı standart puan hesaplandıktan sonra bu puan, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puana dönüştürülecektir.

Adaylar yazılı sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYMnin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir Sonuç Belgesi Kontrol Kodu basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

Adayların başarı değerlendirmesi, yazılı sınav sonucunda alınan ALS Puanı ile 2.seçim aşamasında elde edilen bedeni yetenek, mülakat ve Hv.K.K.lığı adına alınacak öğrenciler için uygulanan psikoteknik test sonuçlarına göre hesaplanacak performans puanlarına göre yapılır. Performans puanlama sistemiyle ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir.

Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Performans Puanlaması;
(ALS Puanı * 0,70) + (Bedeni Yetenek Puanı * 0,05) + (Mülakat Puanı * 0,25) formülü kullanılarak hesaplanır.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Performans Puanlaması;
(ALS Puanı * 0,70) + (Bedeni Yetenek Puanı * 0,05) + (Mülakat Puanı * 0,25) + (Psikoteknik Test Puanı * 0,20) formülü kullanılarak hesaplanır.
Bando Astsubay Hazırlama Okulunu tercih eden adayların diğer aşamalarda oluşan sonuç puanına müzik yeteneğinden aldıkları puanlar eklenerek performans değerlendirmesi yapılır.
Adaylar, performans puanlarına göre sıralanır. Asil ve yedek listeler Kuvvet Komutanlıkları ve Gülhane Askeri Tıp Fakültesi kontenjanlarına göre oluşturulur.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Adaylar 2. seçim aşaması sonuçlarını Kuvvet Komutanlıkları ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığının internet sayfalarından öğreneceklerdir. 2. seçim aşaması sonuçları adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

2016 ALS sınav sonucu 14 Nisan 2016 tarihinde açıklanacak.