2014-2015 Eylül Ayı Mesleki Çalışmaları (Seminer Konuları)

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 38. maddesinde Mesleki Çalışmalar:

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları
MADDE 38 – (1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon alanlarında, bilgi ve görgülerini artırmak, yeni beceriler kazandırmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla derslerin kesiminden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar; yıl içinde ise yıllık çalışma programında belirtilen sürelerde mesleki çalışma yapılır.
(2) Yönetici ve öğretmenlerin mesleki çalışmalarından azami verim elde edilebilmesi amacıyla okulun ve çevrenin ihtiyaçlarına göre, bunların dışındaki konular da belirlenebilir. Mesleki çalışma programı okul müdürlüğünce hazırlanarak öğretmenlere bir hafta önce duyurulur.
Yönetici ve öğretmenler meslekî çalışmalarda;
a) İlköğretim ders programlarında, mevzuatında ve uygulamalarında yapılan değişiklikleri inceler ve değerlendirir.
b) Birbiri ile ilişkili alanlarda zümre öğretmenleri iş birliği yapar.
c) Yeni öğretim yılında uygulayacakları yıllık çalışma programları, iş takvimini planlar ve iş bölümü gibi hazırlıkları yapar.
ç) Kayıt işlemleri ile ilgili olarak veli görüşmelerini gerçekleştirir.
Yönetici ve öğretmenlerin meslekî çalışmalarından azamî verim elde edilebilmesi amacıyla okulun ve çevrenin ihtiyaçlarına göre, bunların dışındaki konularda belirlenebilir.
Birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda görevli öğretmenler, derslerin kesiminden 1 Temmuza kadar yapılacak meslekî çalışmalarını, okul yönetimi veya millî eğitim müdürlüğünün bilgisi dâhilinde yaz tatilini geçirecekleri yerdeki bir ilkokulda yapabilirler. Meslekî çalışmalarını tatil adreslerinde tamamlayan öğretmenler, çalışma yaptıkları okul müdüründen aldıkları bu çalışmalara katıldıklarını gösterir yazıyı, eylül ayının ilk işgününde bağlı bulundukları millî eğitim müdürlüğüne teslim ederler. Bir örneği de okul müdürlüğünce saklanır
2014-2015Eğitim Öğretim Yılı Mesleki Çalışmalarla ilgili gelişmeleri burada duyuracağız.
 • Eğitime erişim ve devamın izlenmesi (seminer konusu)
 • Öğretim yöntem ve teknikleri sunusu (Seminer Konusu)
 • DYNED Nedir? (Seminer Çalışması)
 • 6245 sayılı harcırah kanunu
 • 6111 sayılı kanunun özeti
 • 6111 sayılı kanun (Bazı alacakların yeniden yapılandırılması
 • 6245 Sayılı Harcırah Kanununun İncelenmesi (seminer konusu)
 • Bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkında 6111 sayı
 • Birleştirilmiş sınıf uygulamaları-seminer konusu
 • Ölçme ve değerlendirme sunusu (seminer konusu)
 • Tartışma Yöntemi Sunusu ve Açıklama (Seminer Çalışması)
 • Risk Altındaki Çocvuklar Sunu ve Açıklama (Seminer Konusu)
 • Serbest etkinlikler dersi sunusu (seminer çalışması)
 • Rol oynama ve yaratıcı drama sunusu (seminer konusu)
 • Okul-Aile-Çevre İlişkileri seminer konusu
 • Dezavantajlı ve riskli çocuklar (seminer konusu)
 • İletişim Becerileri Sunu ve Açıklama (Seminer Konusu)
 • Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuklar (Sunu ve Açıklama)

SEMİNER KONULARININ TAMAMI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

Örnek Seminer Konuları:

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER