2014 YGS-LYS sınav sistemi

2014 YGS-LYS sınav sistemi
ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS)
1. AŞAMA
2. AŞAMA
Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)
Lisans Yerleştirme Sınavı
ÖSYM 2013 YGS EK PUANYüksek Öğretime Geçiş Sınavı(YGS)
İki aşamalı yükseköğretime geçiş sisteminin birinci aşaması; Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)sınavıdır.
Bu sınavda 160 soru vardır ve verilen cevaplama süresi 160 dakikadır. YGSde tek cevap kağıdı ve tek soru kitapçığı kullanılır.
YGSdeki Soru Sayıları
YGSde Türkçe testinde 40 soru, matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru, Sosyal Bilimlertestinden 40 soru bulunur. Matematik testindeki soruların 32si temel matematik, 8i geometridir. Sosyal Bilimler Testinde tarihten 15 soru, coğrafyadan 12 soru, 8 soru felsefeden ve5 soru da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından oluşur. Fen Bilimleri testinde ise 14 fizik, 13 kimya ve 13 biyoloji sorularından oluşur.
YGSdeki Puan Türleri
Girilen sınav sonucu 6 farklı puan hesaplanır. Bunlar;
YGS-1 ve YGS-2 matematik- fen alanındaki sayısal puan türleridir.
YGS-3 ve YGS-4 sosyal bilimler alanındaki sözel puan türleridir.
YGS-5 ve YGS-6 Türkçe- matematik alanında eşit ağırlık puan türleridir.
TESTLERİN AĞIRLIKLARI (%)
PUAN TÜRÜ
TÜRKÇE
TEMEL MATEMATİK
SOSYAL BİLİMLER
FEN BİLİMLERİ
YGS-1
20
40
10
30
YGS-2
20
30
10
40
YGS-3
40
20
30
10
YGS-4
30
20
40
10
YGS-5
37
33
20
10
YGS-6
33
37
10
20
YGS Sonuçları Nasıl Kullanılacaktır?
YGSde en az bir puan türünde 140 ve üzeri puan alamayan adayların; YGS puanları ile bir yükseköğretim programını tercih etme (Sınavsız Geçiş hakkı olanlar hariç) ve LYSlere girme hakları bulunmamaktadır. YGS puanlarından 140ın altında olanlar için ilgili yerleştirme puanı (Y-YGS) hesaplanmayacaktır.
YGSde 140- 179.999 arası puan alan adaylar, sadece meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açık öğretim programlarını tercih edebileceklerdir.
YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, LYSlere girme hakkı kazanır.
YGSde 180 ve üzeri puan alanlar, hem meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açık öğretim programlarını hem de YGS puanıyla öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilirler.
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de YGS puanlarından en az birinin 140 ve üzeri olması gerekir.
LYS (LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI)
Yükseköğretime Geçiş Sisteminin ikinci basamağı da LYSdir.
LYSye Kimler Başvurabilir?
YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar isterlerse LYSlere başvurabilirler.
LYS puan türleri öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, YGSye ek olarak tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan LYSlere girmeleri zorunludur.
LYSlerde sınav yapılacak alanlar aşağıda açıklanmıştır:
MATEMATİK SINAVI (LYS-1)
Matematik ve Geometri testlerinden oluşur. Matematik testinde 50 soru var ve 75 dakika cevaplama süresi verilecektir. Geometri testinde 30 soru var ve cevaplama süresi 60 dakikadır.
Her bir test ayrı soru kitapçığında bulunacak, ancak tek cevap kağıdı kullanılacaktır.
FEN BİLİMLERİ SINAVI (LYS-2)
Fizik testi, Kimya testi ve biyoloji testlerinden oluşur. Testlerde 30ar soru bulunacak ve 45er dakika cevaplama süresi verilecektir.
Her bir test ayrı soru kitapçığında bulunacak, ancak tek cevap kağıdı kullanılacaktır.
EDEBİYAT-COĞRAFYA SINAVI (LYS-3)
Türk Dili ve Edebiyatı Testi ile Coğrafya-1 testi yer alacaktır. Türk Dili ve Edebiyatı testinde 56 soru bulunacak ve 85 dakika cevaplama süresi verilecektir. Coğrafya-1 testinde ise 24 soru var ve 35 dakika cevaplama süresi verilmiştir.
Her bir test ayrı soru kitapçığında bulunacak, ancak tek cevap kağıdı kullanılacaktır.
SOSYAL BİLİMLER SINAVI (LYS-4)
Tarih Testi, Coğrafya-2 Testi, ve Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi yer alacaktır. Tarih testinde 44 soru var ve 65 dakika cevaplama süresi verilmiştir. Coğrafya-2 testinde 14 soru bulunacak ve 25 dakika cevaplama süresi verilecektir. Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde ise 32 soru bulunacak ve 45 dakika cevaplama süresi verilecektir.
YABANCI DİL SINAVI (LYS-5)
Yabancı Dil Sınavı İngilizce, Almanca, Fransızca olmak üzere üç dilde yapılacaktır.
Tek oturumda uygulanacak olan sınav 80 sorudan oluşur ve toplam 120 dakika sürecektir.
Yabancı dil testinde her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya LYS başvurusunda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.
LYS Puan Türleri?
Matematik-Fen alanında sınava girenler için;
Adaylar Matematik- Fen alanında bölümler tercih etmek istiyorsa
MF-1; matematik ağırlıklı puan türüdür. İstatistik, aktüerya, matematik gibi bölümler bu puan türüyle tercih edilebilir.
MF-2; fen ağırlıklı puan türüdür. Fen Bilgisi Öğretmenliği, kimya, fizik gibi bölümler bu puan türüyle tercih edilebilir.
MF-3; sağlık programlarıyla ilgili puan türüdür. Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik gibi bölümler bu puan türüyle tercih edilebilir.
MF-4; mühendislik programlarıyla ilgili puan türüdür. Elektrik-Elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, gıda mühendisliği ve mimarlık gibi bölümler bu puan türüyle tercih edilebilir.
Türkçe-Matematik Alanında Sınava Girenler İçin;
Adaylar Türkçe- Matematik alanında bölümler tercih etmek istiyorsa LYS-3 ve LYS-4 oturumlarına girmek zorundadır. Bu sınavlarda çözülen testlere göre TM-1, TM-2, TM-3 puan türleri hesaplanır.
TM-1; matematik ağırlıklıdır. İşletme, iktisat, ekonomi gibi bölümler bu puan türüyle tercih edilebilir.
TM-2; matematik ile Türkçe-Edebiyat eşit ağırlıklıdır. Hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümleri tercih edilebilir.
TM-3; Türkçe-Edebiyat ağırlıklıdır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, psikoloji, sosyoloji, sosyal hizmet gibi bölümler bu puan türüyle tercih edilebilir.
Türkçe-Sosyal alanında sınava girenler için;
Adaylar Türkçe- Sosyal alanında tercih yapmak istiyorsa LYS-3 ve LYS-4 oturumlarına girmek zorundadırlar. Bu sınavlarda çözülen testlere göre TS-1 ve TS-2 puan türleri hesaplanır.
TS-1; sosyal programlar ağırlıklı puan türüdür. Radyo, sinema, T.V, halkla ilişkiler gibi bölümler bu puan türüyle tercih edilebilir.
TS-2; Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı gibi bölümler tercih edilebilir.
LYS Sonuçları Nasıl Kullanılacaktır?
LYSde 180 ve üzeri puan alan adaylar, LYS puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını ve ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
LYSde 180 ve üzeri puanı olmayan adayların; sadece meslek yüksekokulu ön lisans programları, açık öğretim programları ve YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları bulunacaktır. Bu adayların LYS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.