2014 YDUS soru ve cevap anahtarı

2014-YDUS: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş SınavınınTemel Soru
Kitapçıklarında Yer Alan Soruların ve Cevap Kağıtlarının ÖSYM Aday İşlemleri
Sisteminden Adayların Erişimine Açılması

11/05/2015 tarihli Danıştay 8. Dairesince alınan karar gereği; 14/12/2014 tarihinde uygulanan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (2014-YDUS) sınav soru ve cevap kağıtlarının erişime açılmasına karar verilmiştir.

Adaylar 10 gün süreyle ÖSYM in
https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden saat 13:30dan itibaren T.C. Kimlik Numaraları ve kişisel şifreleri ile sınavın sorularının tamamına erişebileceklerdir.

Kamuoyuna ve adaylara duyurulur.