2014 lys-4 sosyal bilimler analizi

Coğrafya-2, tarih ve felsefe bölümünden testlerinin yer aldığı LYS-4 (Sosyal Bilimler) yapıldı. Uzmanların, öğrenci yorumlarından yola çıkarak verdiği bilgiye göre, tarih ve coğrafya testlerinde müfredat dışı soru çıkmadı. Felsefe ise öğrencileri zorladı.

Üniversiteye girişte ikinci aşama olarak uygulanan Lisans Yerleştirme Sınavlarının (LYS) ilk oturumu olan LYS-4 (Sosyal Bilimler) ile ilgili Uğur Dershanesi uzmanları, öğrencilerden aldığı bilgiye göre yorum yaptı. Buna göre tarih ve coğrafya-2 testinde müfredat dışı soru sorulmadı. Felsefede ise doğrudan bilgi gerektiren, uzun sorular yer aldığı için öğrenciler zorlandı.

Hem uzun, hem de bilgiye dayalı

Felsefe soruları doğrudan bilgi gerektiren ve ayrıntılı sorgulama yaptıran tarzda. Öğrencilerimiz, soruların uzun ve bilgiyi gündelik hayata uyarlayan bir dilde olduğunu söylediler. Psikoloji, doğrudan kavram sorgulayan; sosyoloji yorum gücünü de irdeleyen; mantık ise işlem gerektiren sorulardan oluştu.

Tarih müfredat dışı soru yok

Sınav, müfredatla örtüşüyor. İlk Çağdan ya da İnkılap Tarihinden soru olması müfredat dışı olarak algılanmamalı. Kültür tarihi konusunda bu konular işlendi. Sınavda detay bilgilere yer verildiği anlaşılıyor.

Coğrafya kolaydı

Öğrencilerin izlenimlerine göre Coğrafya-2 soruları çok da zorlayıcı değil. Sorular ağırlıklı olarak beklendiği gibi 11inci ve 12nci sınıf müfredatını kapsıyor. 9 ve 10uncu sınıf konularından da sorular var. Müfredat dışı soru yok, konu dağılımı dengeli.

Sınavlar devam ediyor

Uğur Hazırlık Rehberlik Koordinatörü Nazik Kösegil ise, sınav sürecinin devam ettiğini hatırlatarak, öğrencilere şunları söyledi:
Sınav süreci hala devam ediyor. LYS-4ün muhakemesini bir kenara bırakıp diğer sınavlarla ilgili zihinsel hazırlığınızı yapın. Puan türlerinin oluşumunda her oturumun değerli ve önemli olduğunu unutmayın.

Bilgi ve yorum ağırlıklı

Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarının zümre başkanları ve rehberlik uzmanlarının, öğrenci görüşlerinden yola çıkarak yaptığı LYS-4 yorumları ise şöyle:

44 sorudan 40ı bilgi ağırlıklı

Tarih: Sorular 2013 yılına göre biraz daha zordu. Geçen seneki sorular da bilgi ağırlıklıydı fakat daha kolay yapılabilecek düzeydeydi. Bu yıl sorulan 44 sorudan 40 tanesi bilgi ağırlıklıydı. Geçen yıllarda çıkmış olan sorulara benzer sorular da vardı.

YGSdekinden daha kolay

Coğrafya-2: Öğrenciler kolay ve net cevaplar gerektiren sorular olduğunu söyledi. Bu testin genel anlamda 23 Martta yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavından (YGS) daha kolay olduğu düşünülüyor.

En zoru mantık

Felsefe grubu: 2013 yılı LYS-4e göre daha kolay bir sınav. İlgili dersleri hiç görmeyen öğrenciler dahil, önceki yılların sorularını çözenler de bu yönde yorum yaptılar. Yine de her bölümde eleyici sorular bulunuyor. Psikolojide bilgi gerektiren paragraf sorularına yer verildi, 2013 yılına göre konu dağılımı benzer görünüyor. Ancak zorluk düzeyi açısından daha kolay bir sınav olduğu söylenebilir. Sosyoloji sorularının, felsefe grubunun en kolay bölümü olduğu düşünülüyor. Çeldirici yanıtları olan ve kısmi bilgi gerektiren anlama/yorumlama sorularıyla karşılaşıldı. Mantık ise her yıl olduğu gibi en çok zorlanılan bölüm oldu. 2013 yılına göre benzer konu dağılımı ve zorluk düzeyine sahip.

Bilgi verilerek yorum soruldu

Din kültürü ve ahlak bilgisi: 2014 YGSye göre kolay, 2013 LYSye göre ise çarpıcı şekilde kolay bir sınavla karşılaşıldı. Bilgi verilerek oluşturulan anlam ve yorum soruları çıktı, bu da soruların yapılabilirliğini kolaylaştırdı.

Tarihte olumsuz soru kökü arttı
Öğrencilerinden aldığı bilgilere göre soruları yorumlayan Fem Yayınları zümre koordinatörleri de şu değerlendirmeyi yaptı:

Tarih: Öğrencilerden alınan bilgilere göre LYS tarih testi soruları geçen seneki sorularla aynı zorlukta derecesinde. Bu sene tarih testindeki en önemli yenilik haritayla ilgili sorunun olması. Dikkat çeken diğer özellik ise 44 sorunun 21inin olumsuz soru köküne sahip olmasıdır. İnkılap tarihinden gelen soru sayısı önceki yıllara göre arttı. Sorularda ayrıntılı bilgi verilirken seçeneklerde güçlü çeldiriciler konulmadı. 4-5 tane soru yoruma dayalı (okuduğunu anlama ve yorumlama) soruldu.

Anlaşılmayan soru var

Coğrafya: Sınav klasik sorulardan oluşmasına rağmen diğer sosyal bilimler testleriyle karşılaştırtıldığında adayların en çok zaman sıkınt çektiği branş olduğu anlaşılıyor. Coğrafya testinde güncel soru olarak Türkiyenin ilk yer gözlem uydusu olan RASAT, coğrafi konum ve Dünyanın şekli ve hareketleriyle ilişkilendirilerek soruldu. Öğrencilerden alına geri bildirimde Türkiyenin yer şekilleriyle ilgili soruda neyi sormak istediği tam anlayamamışlar. Bu soru kökü Türkiyenin yukarıda verilen özelliklerinden hangileri yer şekilleri ile ilgilidir veya değildir? şeklinde olsaydı daha anlaşılır olurdu.