2013-2014 TEOG Din Kültürü Merkezi Sistem Ortak Sınav Konuları

2013-2014 TEOG Din Kültürü Merkezi Sistem Ortak Sınav Konuları
2013-2014 TEOG Din Kültürü Merkezi Sistem Ortak Sınav Konuları 2013-2014 TEOGdin kültürüMerkezi Sistem Ortak Sınav Konuları 2013-2014 TEOGdin kültürükonuları, 2014 TEOG din kültürü sınav tarihi, 2014 TEOG din kültürü kazanımları,2014 din kültürü merkezi sınav tarihi ve konuları

MEB 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde; bir dönemde iki sınav yapılan derslerin ilk sınavı, bir dönemde üç sınav yapılan derslerin ise ikinci sınavı merkezi sistem ortak sınav,seklinde uygulanacaktır.

Merkezi sistem ortak sınavda kapsam birlikteliğinin sağlanması açısından öğretmenlerin yıllık planlannı uygulamalannda bu çizelgelerin dikkate alınması önem arz etmektedir.

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında birinci dönem merkezi sistem ortak sınavın 2013 yılı Kasım ayının son haftasında, ikinci dönem merkezi sistem ortak sınavın ise 2014 yılı Nisan ayının son haftasında yapılması planlanmıştır. Merkezi sistem ortak sınavların kesin tarihleri ile uygulanmasına iliskin hususlar Bakanlığımızca hazırlanacak yönerge ve kılavuzla düzenlenecektir.

Çalışma takvimine göre konu/kazanımların dağılımını gösteren çizelgelerin uygulanmasında aşağıdaki hususların dikkate alırıması gerekmektedir:

I.Birinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı, eğitim öğretim yılının balından BİRİNCİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINA Vın yapılacağı tarihe kadar olan konu/kazanımlarla sınırlı olacaktır.

2.İkinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı ise eğitim öğretim yılının balından İKİNcİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAVın yapılacağı tarihe kadar işlenecek olan tüm konu! kazanımlarla sınırlı olacaktır.

3.BİRİNcİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAVın ve İKİNcİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINA Vtın yapılıs tarihi itibariyle, çalısına takviminde belirtildiği sekilde konu! kazanımların süresi içinde işlenmesi ve bu bağlamda öğrencilerin eksiklerinin kalmaması için okul yönetimleri ve öğretmenler gerekli tedbirleri alacaktır.

4.Çizelgelerde birinci dönem merkezi sistem ortak sınav ve ikinci dönem merkezi sistem ortak sınav dışında öğretmenlerin yapacaklan diğer sınavlar için belirtilmiş olan tarihler öneri niteliğinde olup öğretmenler bu sınavlan belirleyecekleri bir tarihte de yapabileceklerdir.

2013-2014 TEOGDin KültürüMerkezi Sistem Sınav Konularını İndirmek İçin Tıklayınız